Endetiden av Thoralf Gilbrant

En av dem som vågde å preke Guds ord om disse tingene var den avdøde pinsehøvdingen Thoralf Gilbrandt. TV-serien om Endetiden (profetier og åpenbaringer) med Thoralf Gilbrant ble tatt opp i Evangeliesalen – Oslo, i begynnelsen av 1990 årene.

I denne serien tar Gilbrant oss med fra begynnelsen til enden på en fin og lettfattelig måte med Bibelen som grunnlag. Bibelen er boken hvor verdenshistorien er skrevet på forhånd. Se hele serien på Youtube. Det er minst 16 episoder: