David Wilkerson i Stockholm 2004

David Wilkerson leverte et sterkt budskap til kirkene i Skandinavia. De evangeliske kirker har falt inn i apati og mistet sin kraft fra Gud. Åndens I L D har blitt erstattet med toleranse og TV. Vær så snill, hør dette budskapet og vend tilbake til gamle stier:

Reklamer