Immanuel – en sang med åpenbaring

Folk vil på nytt søke Kristus Jesus.  Søke av hjertets nød.

Kristus åpenbart fornyer sjel og sinn, ja, også ånd og legeme.

.

Sjelden finner man moderne lovsang med ÅPENBARING.  Det er mye gjenbruk av fraser rundt omkring. Men her er en fin salme, skrevet av Marie Hognestad:

.

I  M  M  A  N  U  E  L
 .
Hvilket mysterium,
Gud som menneske i blant oss.
Hvilken fornedrelse,
å gå fra herlighet og kraft til svakhet.
Som et barn, frivillig ble Du forsvarsløs
Lagt i armene på ufullkomne mennesker
Du skulle frelse fra deres synd
 .
Immanuel, Immanuel
Gud med oss
Du gav deg selv, du gav deg selv
inn til oss
 .
Hvilket mysterium,
Gud som tjener for det han hadde skapt.
Hvilken fornedrelse,
å gå fra himmelens skjønnhet til en stall.
Kjærlighet,
som overgår menneskelig tanker.
Fullkommen kjærlighet,
som forteller oss hvem vi er.
 .
Hvilket mysterium,
Gud som menneske.
Hvilket mysterium,
Gud som menneske.
Den høyeste som tjener,
skaperen som det skapte.
Hvilket mysterium,
hvilken uendelig kjærlighet.
 .
Er det rart at englene sang
Ære være Gud i det høyeste,
i det høyeste!
Er det rart at sangen rundt tronen hans er:
Verdig, verdig, verdig!
Reklamer