Jesus kontra Mohammed

Her sammenliknes Jesus og Mohammed. Islam ble opprettet av Mohammed, kristen tro av Jesus Kristus.

.

 Emne Jesus Mohammed
. . .
Krig Jesus kriget aldri. Mohammed kriget mange ganger.
Når Gud talte Da Jesus hørte fra Gud, gikk han ut i ørkenen, ble fristet og begynte sin gjerning med dristighet (Mark 1:14-14). Da Mohammed hørte fra Gud (angivelig igjennom en engel) ble han redd og usikker. Ønsket å begå selvmord (Koranen 74:1-5).
Identitet Jesus gjorde krav på være Gud (Joh 8:24; 8:58) så vel som menneske.
Jesus gjorde krav på å være veien, sannheten og livet (Joh 14:6).
Mohammed hevdet å være et menneske.
Mottatte instruksjoner Fra Gud Fader (Joh 5:19). Angivelig fra en engel (Gabriel).
Drap Jesus drepte aldri noen. Mohammed drepte mange.
Livet Jesus hadde makten til å ta liv, men gjorde det aldri. Han gjenopprettet det. Mohammed hadde makt til å ta liv, men ikke til å gjenopprette det.
Ingen døde når Jesus var tilstede. Mange mennesker døde når Mohammed var tilstede – han drepte dem.
Ekteskap Jesus giftet seg aldri. Mohammed hadde over 20 koner og giftet seg til og med  med en 9 år gammel jentunge.
Tjeneste Jesus mottok kallet sitt fra Gud (Mat 3:17) Jesus mottok kallet sitt om dagen. Mohammed mottok sitt kall fra en engel. Han mottok kallet sitt i en mørk hule.
Tjenestens lengde Jesus underviste i 3 ½ år. Mohammed underviste mer enn 20 år.
Mirakler Jesus utførte mirakler inkludert helbredelser, stillet en storm, og oppreiste mennesker fra de døde. Mohammeds eneste ”mirakel” er Koranen. I Koranen står Satans forsvarstale skrevet.
Profetier Jesus oppfylte de bibelske profetier om Messias. Mohammed fullførte ingen profetier.
Offer Jesus gav frivillig sitt liv for andre. Mohammed reddet sitt eget skinn mange ganger og drepte andre mennesker.
Synd Jesus syndet aldri (1 Pet 2:22). Mohammed var en synder (40:55; 48:1-2).
Slaver Jesus hadde ingen slaver. Mohammed hadde slaver.
Jomfrufødsel Jesus var født av en jomfru. Mohammed var født på vanlig måte.
Guds stemme Jesus hørte direkte stemmen til Gud (Mar 1:10-11). Mohammed hørte ikke Guds stemme direkte, men en engels stemme.
Kvinner Jesus talte godt om kvinner. Mohammed sa at kvinner bare var halvparten så kloke som menn (Hadith 3:826; 2:541), og at majoriteten i Helvete ville være kvinner (Hadith 1:28,301; 2:161; 7:124) og at kvinner kunne pantsettes.

.

Tabell Jesus vs mohamed

Hvem av disse to kan sies å være hellig og rettferdig?

Kortlenke:  http://wp.me/p3uvTQ-df