Eksperimentet

Jesus kom ikke for å fornye jødedommen. Jeg tror heller ikke Han kom for å tilføre den romerske/greske mytologien nye dimensjoner. Nei, jeg tror Jesus kom med noe radikalt nytt. Noe som var helt uhørt. Noe som innebar en total omvendelse fra tidligere måter å tenke på.

Progressive-Christianity-is-Broken1
For å bruke en god, gammel kristenklisje: “Religion er menneskets forsøk på å nå opp til Gud, mens Jesus Kristus er Guds forsøk på å nå ned til mennesket.” Derfor synes jeg det er tragisk at Jesu revolusjonære budskap hele tiden degraderes til nok en menneskelagd religion. For jeg tror faktisk at Han var og er GUDs Sønn (den enbårne, det greske ordet «monogenes»),  – noe helt annerledes enn alt det andre.

Så mye av det som kalles “kristendom”, stammer fra menneskers senere påfunn, og ikke fra Jesus selv. Om vi får silt ut hva som er hva, har vi muligheten til å få en annen form for kristendom, eller en guddommelig anti-religion, om du vil. Ikke at vi nødvendigvis  det, men det kan uansett være greit å se hvilke muligheter som finnes.

Derfor har jeg lyst til å gjøre et lite tanke-eksperiment. Jeg ønsker å se for meg en kristen tro uten alle disse elementene vi ikke finner grunnlag for i Det nye testamentet.

Først vil jeg at du skal lukke øynene i minst tyve sekunder og se for deg kristenheten. Uansett hvilke assosiasjoner du får når du hører ord som “kirke”, “menighet”, “prest”, “kristendom” og lignende – la bildene strømme fritt i tankene dine noen øyeblikk.

Har du gjort det? Good! ( Eller hvis du ikke har gjort det: Buuu! )

La oss nå bruke sitater fra Det nye testamentet til å FJERNE ting fra bildet de fleste har av kristendom. Og husk: Etter at du har lest alt sammen, kan du selvsagt legge alle tingene tilbake i bildet igjen, så dette er ikke farlig 🙂

“Men dere skal ikke la noen kalle dere rabbi, for én er mesteren deres, og dere er alle søsken. Og dere skal ikke kalle noen her på jorden far, for én er deres Far, han som er i himmelen. La heller ikke noen kalle dere lærere, for dere har én lærer: Kristus.”  (Jesus sier dette i Matteus 23,8-10)

Siden ordet “far” på latinsk er det samme ordet som “pave” stammer fra, så la oss først fjerne paven. Ja, ikke bare han, men alle slags hierarkiske strukturer.

Pope Francis Holds His Weekly General Audience

“Når én sier: «Jeg holder meg til Paulus» og en annen: «Jeg til Apollos», er dere ikke da som alle andre mennesker? Hva er vel Apollos? Og hva er Paulus? Tjenere som hjalp dere til tro! Begge gjorde vi det Herren hadde satt oss til. Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. Derfor er de ikke noe, verken den som planter eller den som vanner. Bare Gud er noe, han som gir vekst.”  (Paulus skriver dette i 1. Korinterbrev 3,4-7)

Ja, la oss ikke stoppe med paven og hierarkiet i pavekirken. La oss fjerne all form for idoldyrkelse. Bort med helgenkåringer, for eksempel. For ingen mennesker er noe. Eller motsatt: Alle mennesker er helgener i Guds øyne, siden han ser menneskeheten gjennom Jesus Kristus, som tok på seg all synd.

Vi behøver ikke fjerne lederskap fra bildet. Vi trenger ledere. Vi behøver heller ikke fjerne sunne forbilder, de trenger vi også. Og det skader ikke om flere ledere har grundig utdannelse. Manglende teologisk utdannelse kan gjøre en leder til en vinglepave (på den annen side, det kan teologisk embetseksamen gjøre også, noe vi har sett eksempler på i det siste! ). Det er dessuten betryggende at folk som f.eks. driver med sjelesorg (for et forferdelig ord!) har erfaring, peiling og veit hva dem driver med, i stedet for å tukle med folks følelsesliv på en uvitende måte.

Men la oss likevel fjerne all form for åndelig status. Og kanskje spesielt den typen predikanter som hever seg over medsøsken og møter enhver kritikk med gammeltestamentlige utsagn, som at “du skal ikke røre ved Herrens salvede”. Ja, vekk med absolutt alt lederskap som ikke har tatt inn over seg alle troende er Herrens salvede. Vekk med alt som enkelte ser ukritisk opp til, vekk med all  kjendisstatus og idoldyrkelse i menigheten. Bort med alt “åndelig” show. Vekk med alt som ikke underbygger en grunnholdning av at vi alle er likeverdige søsken, selv om vi har ulike oppgaver. Ja, vekk med selve grunnlaget for det aller meste som finnes av religiøst maktmisbruk!

benny1

“Kom til ham, den levende steinen, som ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud, og bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus! Bli et hellig presteskap og bær fram åndelige offer, som Gud tar imot med glede ved Jesus Kristus … Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys.”  (Peter, i 1. Peterbrev 2,4-5 + 9)

Siden alle troende utgjør et presteskap, og siden Jesus et annet beskrives som den eneste Yppersteprest, så kan vi fjerne hele konseptet med egne offerprester fra bildet også.

priest

Ja, la oss med det samme fjerne alle slags religiøse klesplagg innen kristenheten, siden vi kan finne hint om at Jesus ikke satte slikt særlig høyt. “De gjør bønneremmene brede og minneduskene store,” sier han ironisk om de skriftlærde i Matteus 23,5.

cardinal

Men vent litt. Vi stopper ikke bare med å fjerne presteskapet og klesdraktene deres. For i sitatet fra Peters første brev leste vi også at de troende utgjør et åndelig hus. Lignende ting står flere steder:

“Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere?” (Paulus, i 1. Korinterbrev 3,16)

“Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for Den hellige ånd som bor i dere, og som er fra Gud?”  (Paulus, i 1. Korinterbrev 6,19)

“Vi er jo den levende Guds tempel, slik Gud har sagt: Jeg vil bo og vandre midt iblant dem, jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk.”  (Paulus, i 2. Korinterbrev 6,16)

“Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen. Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren, og i ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i Ånden.”  (Paulus, i Efeserbrevet 2,20-22)

“Likevel bor ikke Den høyeste i noe som er bygd av menneskehånd. For slik taler profeten: Himmelen er min trone, og jorden er min fotskammel. Hva slags hus kan dere bygge for meg, sier Herren, eller hvor er stedet der jeg kan hvile? Har ikke min hånd skapt alt dette?”  (Stefanus i Apostlenes gjerninger 7,48-50 – rett før han blir steinet for å ha “talt imot det hellige sted”, altså det jødiske tempelet).

Siden vi etter pinsedag, da Ånden tok bolig i mennesker, aldri mer hører snakk om noen hellige bygninger i annen forstand enn mennesker, så la oss like gjerne fjerne alt som finnes av “gudshus” også. La oss fjerne alle slike bygninger fra bildet vårt, enten vi snakker flotte katedraler eller små bedehus. La oss tenke oss at det ikke lenger finnes noen hellige “kristne” bygninger i hele verden.

Om noen menigheter forsatt har egne bygninger i vårt eksperiment, så er det av rent praktiske og økonomiske årsaker, og ikke av teologiske. Kanskje har disse menighetene muligheten til å drive utleie. Men la oss i det store og hele se for oss at de aller fleste menigheter leier nøytrale lokaler til de samlingene som er så store at de ikke får plass rundt stuebordet. Det vil også innebære at kristenheten med ett sitter på enorme økonomiske verdier, som de kan bruke til å forbedre verden. Med alle de milliardene Menigheten plutselig vil ha på bok etter å ha solgt alle sine bygninger, kan de jo eventuelt velge å gjøre som Jesus sa: “Selg alt du eier og gi pengene til de fattige!”

Med de brillene jeg herved ber deg bruke i noen sekunder, er det vanskelig å se annet enn fordeler. I tillegg til at milliarder av kroner blir frigjort til annet bruk, vil også tersklene for å dra på gudstjenester bli mindre når de finner sted i lokaler hvor folk allerede er vant til å vanke, enten vi snakker puber eller konsertlokaler eller samfunnshus.

Winchester-Cathedral-09

Siden vårt kristendomsbilde nå er uten bygninger, så la oss også kutte bryllup og begravelser. Jesus ba aldri kirken ta ansvar for det som bør være statlige oppgaver. Staten klarer nok høytidelighet og pomp og prakt like bra som de religiøse. Og det eneste Jesus noen sinne sa om begravelser, var følgende: “La de døde begrave sine døde, men gå du avsted og forkynn Guds rike!”  (Lukas 9,60)

Med tanke på at det kan virke som om hele konseptet med kirkegårder baserer seg i en overtro om at det vil være gunstig for livet etter dette å legges i “vigslet jord”, en tanke som er fullstendig fremmed for Bibelen og dessuten basert på ideen om at selve området rundt kirkebygningen er hellig, passer det ekstra bra å fjerne dette konseptet i lys av at vi allerede har fjernet selve kirkebygningene!

Siden vi da har plassert gudstjenestene utenfor egne “gudshus”, og dessuten fjernet konseptet med egne prester som kommer innfor Gud – eller forretter, som det så fint heter – på vegne av folket, så la oss da også endre litt på våre mentale bilder av selve gudstjenesten.

Når det f.eks. gjelder nattverden, så beskrives den alltid som et reelt måltid i Bibelen – ikke bare en tørr oblat og et medisinbeger med vin. Paulus advarer mot å drikke seg full under nattverden. Nå ønsker vi ikke å få tilbake fyll under nattverdsmåltidene.

Vi leser også følgende om de første kristne samlinger:

“Hva mener jeg da, søsken? Jo, når dere kommer sammen, har én en salme, en annen et ord til lærdom, én har en åpenbaring, én har tungetale, en annen har tydningen. Men la alt tjene til å bygge opp.”
(Paulus, i 1. Korinterbrev 14,26)

Med andre ord: Vekk med alle former for gudstjeneste som bare er et one-man-show.

venner

Vekk også med konseptet som gjør søndag til en spesielt hellig dag, som er mer egnet for gudstjeneste enn andre dager:

“Én gjør forskjell på dager, en annen holder alle dager for like. La enhver være fullt overbevist om sitt syn. Den som legger vekt på bestemte dager, gjør det for Herren, og den som spiser, gjør det for Herren, for han takker Gud. Og den som ikke spiser, gjør det for Herren og takker Gud.”  (Paulus, i Romerne 14,5-6)

Når det gjelder dåp, så fjerner vi herved tanken om at kun noen utvalgte få kan foreta selve dåpshandlingen:

“Jeg sikter til dette at noen av dere sier: «Jeg holder meg til Paulus», mens andre sier «til Apollos», «til Kefas» eller «til Kristus». Er da Kristus blitt delt? Var det kanskje Paulus som ble korsfestet for dere? Eller ble dere døpt til Paulus’ navn? Jeg takker Gud for at jeg ikke har døpt noen av dere, bortsett fra Krispus og Gaius, slik at ingen kan si at dere ble døpt til mitt navn.”  (Paulus, i 1.Korinter 1,12-15)

Ut i fra det Paulus her skriver, er det åpenbart at det eneste som betyr noe, er hvem man blir døpt til, og ikke hvem som døper. Unntak gjøres riktignok for “kristenkjendiser” og kristne med høy status: De bør helst ikke døpe, siden noen da kan oppleve at deres dåp får en slags egen verdi på grunnlag av hvem som døpte, noe som i praksis vanhelliger hele dåpen.

Når det gjelder bønner, må vi i vårt eksperiment fjerne alle bønner som bare er tomme repetisjoner. Bort med ethvert hint om at bønner må bes så og så mange ganger for å oppnå noe (for ikke å snakke om læresetninger som: “Be 13 Ave Maria, så er du tilgitt!”):

Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør; de tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem!  (Jesus, i Matteusevangeliet 6,7)

Nå nærmer vi oss. Vi har altså nå en menighet uten lokale, uten noen egen prest, uten gjentatte ritualer. La oss legge på to ting til, før vi konkluderer. Eller, rettere sagt, la oss fjerne to ting til fra bildet.

“Når dere med Kristus døde bort fra grunnkreftene i verden, hvordan kan dere da leve som i verden og rette dere etter slike bud som «ta ikke», «smak ikke», «rør ikke»? De gjelder jo ting som er ment til å brukes og forgå. Alt dette er bare menneskers bud og lærdommer. Slikt har riktignok ord på seg for å være visdom, både den selvgjorte fromheten, selvfornektelsen og mishandlingen av kroppen. Men det har ingen verdi, det tjener bare til å gjøre kjøttet tilfreds.”  (Paulus, i Kolloserne 2,20-23)

Bort med alle menneskebud og enhver form for loviskhet som har en kristen forkledning. Bort med all falsk moral, bort med at ting som ikke nødvendigvis er galt i Guds øyne regnes for “synd” av de kristne.

legalism

Og til sist, la oss fjerne nitti prosent av alle kristendebatter og pekefingre til folk utenfor menigheten, ved å innføre det tydelige prinsippet til Paulus:

“Hva har jeg med å dømme dem som står utenfor? Er det ikke bare dem som er innenfor, dere skal dømme?”  (Paulus, i 1. Korinter 5,12)

*

Sånn. Hva slags bilde har vi endt opp med? Her er mulighetene for ulike farger og nyanser mange. Vær så snill, for din egen skyld: Lukk øynene i minst ett minutt og se det hele for deg. Bruk fantasien, du kan jo forme bildet akkurat slik du vil, siden vi nå i hovedsak har fjernet ting, ikke lagt til ting. Så lenge du passer på ikke å inkludere noe av det vi nå har fjernet, er du fri til å se for deg kristenheten akkurat slik du vil det neste minuttet.

*

Jeg vet ikke hva slags bilder du fikk i hodet ditt. Jeg vet bare hva slags bilder jeg  fikk. Som jeg gjentok hundre ganger i begynnelsen, er ikke dette eksperimentet i utgangspunktet ute etter å “ta” noen av de tingene vi har fjernet. Det er ikke alt jeg er så voldsomt i opposisjon til som folk kanskje tror.

Målet var bare å presentere mulige alternativ.

“For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem,” sa Jesus. Han sa ikke at noen av de tilstedeværende måtte være ordinerte prester, eller at samlingen måtte finne sted i et vigslet bygg.

Denne artikkelen er en forkortet versjon av:

http://www.davidsliv.com/?p=1292

Gå til davidsliv.com og støtt opp om denne broderen.  

Reklamer