Tidens TEGN

La oss oppsummere de klareste tegn i tiden akkurat nå.

Emanuel Minos undrer på om EBOLA kan være ett av endetidstegnene som nevnes i Åpenbaringens bok. Han mener det må være en av hestene som sprer pest og død over jorden.  Det fjerde seglet som Johannes så:

«Da Lammet brøt det fjerde seglet, hørte jeg den fjerde skapningen rope: «Kom!» Og jeg så, og se! – en gulblek hest. Rytterens navn var Døden, og dødsriket fulgte med ham. De fikk makt over fjerdedelen av jorden, så de kunne drepe med sverd, hungersnød og pest og ved jordens ville dyr».  Åpenbaringen 6,8. 

Emanuel Minos, en mann med betydelig innsikt i det profetiske Ord

Emanuel Minos, en gammel mann med betydelig innsikt i det profetiske Ord

Ifølge NRK og NTB sier FNs ebolasjef, Anthony Banbury, at verdenssamfunnet er i ferd med å tape i kappløpet med ebolaviruset. «Viruset fikk et forsprang, og er nå langt foran oss. Det beveger seg raskere enn oss og er i ferd med å vinne kappløpet», sa Anthony Banbury til FNs sikkerhetsråd.

SVERD: Krig i Ukraina og Irak/Syria dreper mange.  ISIL og andre ekstreme grupperinger kan beskrives som «ville dyr».

( Kilde:  http://idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=23970 )

.

– Gud skapte verden på 6 dager, den syvende hvilte Han.

Det er 6000 år siden Adams skapelse. Gud arbeidet på 6 dager, hvilte på den syvende dagen.  Peter skriver:  Først og fremst må dere vite at det i de siste dager skal komme folk som farer med spott og følger sine egne lyster. Hånlig sier de: «Hva med løftet om hans gjenkomst? Våre fedre er døde, men alt er som det har vært fra skapelsen av.» De som sier slikt, glemmer at det fra eldgammel tid var himler og en jord som steg fram av vann og består ved vann, i kraft av Guds ord. Og ved vann gikk den første verden under da den ble oversvømt av vann. Men de himler og den jord som nå er, har dette Guds ord spart til ilden; de holdes oppe inntil dommens dag da de ugudelige skal gå fortapt.

.
Men én ting, mine kjære, må dere ikke glemme: For Herren er én dag som tusen år og tusen år som én dag. Det er ikke slik at Herren er sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse. Herrens dag skal komme som en tyv.  2. Peters brev kap 3.

.

– Enok og Noah.  Som i Noahs dager….

Enok vandret med Gud og ble bortrykket. En tid etterpå (mer enn 600 år) ble Noah og hans familie frelst gjennom trengsel.

Jesus underviser:  For likesom lynet, når det blinker, lyser fra himmelbryn til himmelbryn, slik skal det være når Menneskesønnen kommer til syne på sin dag. Men først må han lide mye og bli forkastet av denne slekt. Og som det gikk til i Noahs dager, slik skal det gå når Menneskesønnen kommer. De spiste og drakk, giftet seg og ble giftet bort, like til den dag da Noah gikk inn i arken. Så kom flommen og gjorde ende på dem alle.

NoahArk

Eller som det gikk i Lots dager: De spiste og drakk, de kjøpte og solgte, plantet og bygde. Men den dagen Lot gikk ut av Sodoma, regnet det ild og svovel fra himmelen og gjorde ende på dem alle. Slik skal det også gå den dagen Menneskesønnen åpenbarer seg.  Lukas kap 17.

Les også Hebr 11, 5-6  og  Judas 1:14.

Les mer om bortrykkelsen:

https://ord8liv.wordpress.com/2014/09/23/jesus-kommer-igjen-for-a-hente-bruden/

.

– Hebreerne reiser tilbake til Israel.

Hvem er disse som driver hit lik skyer,  flyr som duer til sine dueslag? Jo, fjerne kyster venter på meg, Tarsis-skipene seiler forrest. De fører dine sønner hjem fra det fjerne og deres sølv og gull med dem, til ære for Herren din Guds navn, for Israels Hellige, som gir deg slik heder.  Jesaja 60:8-9. 

- flyende som duer til sine hjem -

– flyende som skyer, som duer til sine hjem –

Jesus advarte også om Jerusalems ødeleggelse i år 70, adspredelsen (diaspora), og at det hebraiske folket skulle vende tilbake da hedningenes tidsepoke tar slutt:

Når dere ser Jerusalem omringet av hærer, da skal dere vite at byen snart blir lagt øde. Da må de som er i Judea, flykte opp i fjellene, de som er i byen, må komme seg ut, og de som er ute på landet, må ikke gå inn i byen. For straffens tid er kommet, da alt som står skrevet, skal oppfylles. Ve dem som venter barn og dem som gir bryst i de dager! For det skal bli stor nød i landet; vreden skal ramme dette folket. De skal falle for sverd og bli bortført til alle folkeslag som fanger. Og Jerusalem skal tråkkes under fot av hedninger helt til hedningenes tider er til ende. Lukas 21.

.

– Israel snart 70 år.

Staten Israel ble opprettet i 1948. Vi leser om fikentreet Israel i Lukas 21.  Den slekt eller generasjon som ser dette skal ikke forgå før alt dette skjer.

Jesus underviser:  Se på fikentreet (ISRAEL) og alle de andre trærne (andre nasjoner)! Når dere ser at de springer ut, forstår dere at sommeren er nær. Slik skal dere også, når dere ser at dette skjer, vite at Guds rike er nær. Sannelig, jeg sier dere: Denne slekt (generasjon) skal ikke forgå før alt dette skjer. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå.

Etter 1948 har antall selvstendige nasjoner i verden økt kraftig.

.

– Blodmånene, det sjette segl?

4-blood-moons_1solar

Etter den første blodmåne 15 april 2014 har verden fått: Gaza, Ukraina, Ebola, ISIL.

Joel 2:10-31; Apg 2:20; Åpenbaringen 6:12.

Les mer om de 4 blodmånene:  https://ord8liv.wordpress.com/2014/01/12/det-sjette-segl/

.

– Tempelet i Jerusalem.

Paulus underviser: Når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme og hvordan vi skal samles hos ham, ber vi dere om dette, brødre:  La dere ikke så lett drive fra vett og sans, og bli ikke skremt, verken av åndsåpenbaringer, av påstander, eller av brev som sies å være fra oss, om at Herrens dag alt er kommet.  La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme og Den Lovløse (AntiKrist) komme til syne, han som ender i fortapelse.  Han er den som står imot og opphøyer seg mot alt som tilbes og kalles gud. Ja, han tar sete i Guds tempel og gjør seg selv til gud.  Husker dere ikke at jeg sa dette da jeg var hos dere?  Les mer i 2. Tess kap 2.

.

Jødene er ikke lenger fornøyd med å be ved Klagemuren, som på engelsk heter Western Wall.  De ønsker et eget tempel på tempelhøyden.

Jødene er ikke lenger fornøyd med å be ved Klagemuren, som på engelsk heter Western Wall. De ønsker et eget tempel på tempelhøyden. Da må først Dome of the Rock (Klippemoskeen) fjernes.

.

I media hører vi et voksende skrik om at jødene snart må få bygge sitt nye tempel.  Det vil si at Klippemoskeen må fjernes.  Er det den nye diplomatiske paven som ordner det slik at Klippemoskeen kan rives?  Byggematerialer og innventar ligger klart til bruk for det tredje tempel.  Mitt tips er at det nye tempelet blir satt opp på rekordtid.  3 dager?

Sanne kristne har ingen interesse av et nytt tempel i Jerusalem.  Gud bor ved Ånden i våre hjerter, ikke i hus laget av hender.  Men tempelridder-ordener,  frimurer-organisasjoner og druide-losjer har sterke interesser i et nytt tempel.  Hvorfor?  Vil de bøye seg for AntiKrist når han setter seg der?

Paven ved muren som ble bygget for å holde selvmordsbombere ute fra Jerusalem.

Paven ved muren som ble bygget for å holde selvmordsbombere ute fra Jerusalem. Her står han på Palestinsk side etter å ha ankommet med militærhelikopter fra landet Jordan.

.

Hva betyr dette håndtegnet?  Er de djeveltilbedere?

Hva betyr dette håndtegnet? Er de djeveltilbedere?

.

– Konflikt Øst mot Vest.

Krigen i Ukraina er egentlig en konflikt mellom Øst og Vest. Det representerer dessverre ikke noe nye nytt. Det romerske keiserdømme (beina i Nedbukanesars drøm) er delt i 2 fientlige deler, øst og vest. Mellom det romersk-katolske og det russisk-ortodokse.  Daniel kap 2.

Les mer om Nedbukanesars drøm:  http://wp.me/p3uvTQ-3l

Det er ikke noe nytt at det er krig mellom det øst-romerske riket (Bysants) og det vest-romerske riket (Romer-riket). Det fjerde korstog var et direkte felttog mot Konstantinopel. Det har vært mange kriger, Roma mot Konstantinopel, særlig under korstogene. Tredje verdenskrig ser ut til å bli mellom Øst og Vest:   http://wp.me/p3uvTQ-1l

.

– Verden deles i 10 regioner.

Det delte romer-riket (beina i Nedbukanesars drøm) blir til 10 tær, 5 på hver fot.  Etter samme mal som USA.  Vi har allerede nå USA, EU, African Union og det gjenreiste Sovjet. Dette er beskrevet i Daniel kap 2 og Åpenbaringen 17.

10 regioner.  Legg merke til region nummer 7.  Det gamle Kalifatet?

10 regioner slik Club of Rome skisserte i 1974. Legg merke til region nummer 7. Det gamle Kalifatet skal gjenreises?

De ti horn (også 10 tær i Daniel kap 2) du så, er ti konger som ennå ikke har fått noe rike; men sammen med dyret skal de få kongemakt i én time. De vil alle ett og det samme og overgir sin makt og myndighet til dyret.

De skal føre krig mot Lammet; men Lammet er herrenes Herre og kongenes Konge og skal derfor seire over dem, sammen med sine, de kalte og utvalgte og trofaste.»  Åp. 17.

Region 1 – Nord Amerika

Region 2 – Europeisk Union

Region 3 – Japan og øyene i Stillehavet

Region 4 – Australia og Sør-Afrika

Region 5 – Russland, det gjenreiste Sovjet

Region 6 – Sør-Amerika og Sentral-Amerika

Region 7 – Kalifatet, fra Pakistan til Marokko

Region 8 – Afrikansk Union

Region 9 – India og Sørøst-Asia

Region 10 – Kina og Nord-Korea

.

– Dyrets merke –> åndelig død?

Da så jeg et annet dyr; det steg opp av jorden. Det hadde to horn som et lam, men talte som en drake. All den makt det første dyret har, bruker det andre dyret etter oppdrag fra det første. Det får hele jorden og dens folk til å tilbe det første dyret – det som hadde fått sitt banesår leget. Det gjør store under, lar til og med ild falle ned fra himmelen på jorden, like for øynene på folk. Det forfører dem som bor på jorden, med de tegn det får makt til å gjøre i dyrets tjeneste.

(Dødssåret som reformasjonen påførte pavemakten leges).

Og det sier til jordens folk at de skal lage en billedstøtte til ære for dyret – det som var såret med sverd, men livnet til. Det fikk makt til å blåse liv i dyrets bilde, så det til og med kunne tale, og til å la drepe alle som ikke tilbad dyrets bilde. Det sørger for at alle – små og store, rike og fattige, frie menn og treller – får et merke på sin høyre hånd eller på pannen. Og ingen kan kjøpe eller selge uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet. Her trengs det visdom. Den som har forstand, han får regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall, og tallet for det er 666.  (Åp. 13).

Les også:    Åp 14, 9-12.  og   Åp. 19, 11-21.

.

– Den siste pave (St. Malachy profetien).

Profeti av den katolske erkebiskop Malachy. Den siste pave er BergOglio.

Om den siste pave skriver St. Malachy:
I den siste forfølgelse av den “Hellige Romerske Kirken”, vil det sitte, Peter Romeren, som vil gi mat til sauene gjennom mange trengsler; når de er ferdige vil byen på de 7 fjell bli ødelagt. Og den fryktelige Dommer vil dømme sitt folk. Slutten.

Les mer om dette:  http://wp.me/p3uvTQ-3F

.

– Krislam med paven i spissen.

Kristendom og Islam samles med paven som øverste leder. Dødssåret som reformasjonen påførte pavemakten leges.

Åp. 13,3:  Et av dyrets hoder så ut som om det hadde fått banesår, men det dødelige såret ble leget, og all verden undret seg over dyret og fulgte det.

Dette kan ha flere betydninger og oppfyllelser:

1 – Reformasjonen; Luther og Calvin påførte pavemakten et veldig sår og tap av makt.

2 – Napoleon ydmyket paven på flere måter. Han satte selv keiserkronen på sitt hode, beseiret Vatikanstaten i krig og arresterte pave Pius VI.  Mye tyder på at Napoleon også tvang paven til å oppløse Jesuitt-ordenen. Men den ble gjenopprettet noe senere.

3 – Pave John Paul II ble skutt og kritisk såret 13. mai 1981, men overlevde.

Les mer om Chrislam:  http://wp.me/p3tGFm-9u

2 av de mange verdens ledere som hilser vranglæren Krislam velkommen.

2 av de mange verdens ledere som hilser vranglæren Krislam velkommen.

Kortlenke til denne artikkelen:  http://wp.me/p3uvTQ-aO

Jesus kommer snart i skyen for å hente sin blodkjøpte brud.  Vi venter på Jesus Kristus, ikke dyrets merke og ikke tredje verdenskrig eller AntiKrist. Vi venter på at vår Frelser Jesus Kristus kommer i skyen for å løfte opp sin brud.

Maran ata.  Ånden og bruden sier: «Kom!» Og den som hører det, skal si: «Kom!» Den som tørster, skal komme, og den som vil, skal få livets vann som gave.

Han som vitner om dette, sier: «Ja, jeg kommer snart.» Amen. Kom, Herre Jesus!
Herren Jesu nåde være med alle!

Reklamer