Finnes ILLUMINATI?

Finnes det noen organisasjon, som Illuminatet, beskrevet i Bibelen?
Ja, det gjør det, i Åpenbaringsboken kapittel 17,17. Johannes skriver:

For Gud ga dem (de 10 horn, 10 kongeriker) i hjertet å fullføre hans plan og ha én og samme vilje: overgi sin kongsmakt til dyret, helt til Guds ord er oppfylt.

Hva er dyret? 

Dyret er beskrevet i Daniels bok, kapittel 7 og Åpenbaringsboken, kapittel 13.

Dyret er det gamle romerske riket og det gjenreiste, utvidede romersk-katolske imperium.

Det romerske riket  er laget av jern i Daniels bok, riket som først hadde keisere og senere paver som regenter. Jesus kalte dette riket “den ødeleggende styggedom” i forbindelse med at tempelet i Jerusalem skulle bli ødelagt.  Les gjerne Matteus 24.

Dyret, slik det beskrives  i Daniels bok og i Åpenbaringen.

7 hoder og 10 horn. Hodene er historiske imperium i drømmen til Nedbukanesar, og de 10 horn er tærne i Nedbukanersars drøm. Se figur lenger ned.

Men dyret er også AntiKrist som vil dukke opp i endetiden, den åttende og siste.  Som en forfører og motstander av alle Kristus-troende.  Dyret vil kreve tilbedelse og innføre et nytt økonomisk system; dyrets merke, 666.

Dyret som var og ikke er, det er selv den åttende, men er samtidig en av de sju (hodene), og det går sin undergang i møte. De ti hornene du så, er ti konger som ennå ikke har fått kongerike, men som skal få kongsmakt sammen med dyret i én time. De vil alle ett og det samme og overgir sin makt og myndighet til dyret.

De skal føre krig mot Lammet. Men Lammet er Herrenes Herre og Kongenes Konge og skal seire over dem sammen med sine, de kalte og utvalgte og trofaste.»

Så sier han til meg: «Vannene du så, der horen sitter, er folk og folkemasser og nasjoner og mennesker med ulike tungemål. Og de ti hornene du så, og dyret, de skal hate horen, legge henne øde og kle henne naken, spise kjøttet hennes og brenne henne opp med ild. For Gud ga dem i hjertet å fullføre hans plan og ha én og samme vilje: overgi sin kongsmakt til dyret, helt til Guds ord er oppfylt. Og kvinnen du så, er den store byen som har kongsmakt over jordens konger.»  (Åp. 17)

I denne by ble det funnet blod av profeter og hellige, ja, av alle dem som er blitt myrdet på jorden.»  (Åp. 18:24)

Hora ved navn Babylon rir på dyret.

Hora ved navn Babylon rir på dyret. Babylon er det falske, religiøse systemet med hovedsete i Vatikanet.  Blod fra alle hellige Kristus-troende kan spores tilbake til denne byen.

Babylons ødeleggelse:  http://wp.me/p3uvTQ-3F

Da så jeg et dyr stige opp av havet. Det hadde ti horn og sju hoder og en krone på hvert horn. På hodene stod navn som var en spott mot Gud.  Dyret jeg så, lignet en leopard, men hadde føtter som en bjørn og gap som en løve. Draken (djevelen, den gamle slangen) gav det sin kraft og sin trone og stor makt.

Et av dyrets hoder så ut som om det hadde fått banesår, men det dødelige såret ble leget, og all verden undret seg over dyret og fulgte det. Folk tilbad draken fordi den hadde gitt dyret makt, og de tilbad dyret og sa: «Hvem er som dyret, og hvem kan kjempe mot det?»

Det ble gitt dyret en munn som kunne tale store og bespottelige ord, og det fikk makt til å holde på i 42 måneder.  Da åpnet det munnen for å spotte Gud og begynte å håne hans navn og hans bolig, ja, alle som bor i himmelen.  Det fikk også lov til å føre krig mot de hellige og vinne over dem, og det fikk makt over hver stamme og hvert folk, hvert tungemål og hver nasjon.  Og alle som bor på jorden, skal tilbe dyret, alle som fra verdens grunnvoll ble lagt, ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok hos Lammet, som ble slaktet.  Den som har ører, hør dette! Den som skal i fangenskap, han må gå i fangenskap! Den som skal drepes med sverdet, han må dø for sverd! Her gjelder det at de hellige holder ut og har tro.

Da så jeg et annet dyr; det steg opp av jorden. Det hadde to horn som et lam, men talte som en drake. All den makt det første dyret har, bruker det andre dyret etter oppdrag fra det første. Det får hele jorden og dens folk til å tilbe det første dyret – det som hadde fått sitt banesår leget. Det gjør store under, lar til og med ild falle ned fra himmelen på jorden, like for øynene på folk. Det forfører dem som bor på jorden, med de tegn det får makt til å gjøre i dyrets tjeneste.

Og det sier til jordens folk at de skal lage en billedstøtte til ære for dyret – det som var såret med sverd, men livnet til. Det fikk makt til å blåse liv i dyrets bilde, så det til og med kunne tale, og til å la drepe alle som ikke tilbad dyrets bilde. Det sørger for at alle – små og store, rike og fattige, frie menn og treller – får et merke på sin høyre hånd eller på pannen. Og ingen kan kjøpe eller selge uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet. Her trengs det visdom. Den som har forstand, han får regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall, og tallet for det er 666.  (Åp. 13).

Øst (Warsawa pakten) og Vest (NATO) ender opp i 10 regioner. 5 regioner i Øst og 5 i Vest.

Øst og Vest (Warsawapakten og NATO) ender opp i 10 regioner. 10 tær er de samme kongeriker som de 10 horn.

Mer om Nedbukanesars visjon:   http://wp.me/p3uvTQ-3l

.

Generelt sett:  Gud utvalgte seg de fattige, djevelen valgte seg ut de rike.

Når man leser Jakobs brev og Paulus sine mange brever, ser man at Gud utvalgte seg fattige, ydmyke og knuste mennesker til frelse og oppreisning i Kristus Jesus.  På den annen side har djevelen utvalgt seg de rike, stolte og egenrettferdige.  Mange rike og stolte er tatt opp som medlemmer i frimurer-organisasjoner, druide-losjer og tempelridder-ordener. De i lavere grader vet ikke hva som foregår i de høyere grader.  Dette er ILLUMINATETS byggesteiner i pyramiden.

illuminati-dollar

.

New World Order; verden deles i 10 regioner og dyrets merke blir innført.

Mange regner med en tredje verdenskrig før verden deles opp i 10 handels-regioner. Ut av KAOS vil AntiKrist komme med sitt nye system. Fuglen Fønix reiser seg opp av asken. Argumentet for en slik oppdeling er klima, alle varer skal være «kortreiste».  En ny felles valuta, kun elektronisk, vil bli innført.  Ingen vil kunne kjøpe eller selge uten å ha en avansert RFID chip operert inn i kroppen, enten på høyre arm eller i pannen.  Argumentet for et slikt elektronisk system blir «kampen mot organisert kriminalitet». AntiKrist blir denne verdens leder, som krever tilbedelse.

Paulus skriver:

Når Den Lovløse (AntiKrist) kommer, har han sin kraft fra Satan, og han opptrer med stor makt og med under og falske tegn. Med all slags urett forfører han dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot og elsket sannheten, så de kunne bli frelst. (2 Tess 2).

.

3 syner av 3. verdenskrig i Norge og Sverige:   http://wp.me/p3uvTQ-1l

En tredje engel fulgte etter dem og ropte med høy røst: «Om noen tilber dyret og bildet av det og tar imot merket på pannen eller hånden, skal han få drikke av Guds vredes vin som er skjenket opp ublandet i hans harmes beger, og han skal pines med ild og svovel for øynene på de hellige engler og Lammet. Røyken fra deres pinsel stiger opp i all evighet – verken natt eller dag får de ro, de som tilber dyret og dyrets bilde og tar imot dets navn til merke.» Her må de hellige ha utholdenhet, de som holder seg til Guds bud og troen på Jesus.  Åp 14, 9-12.

Revelation-19-slider-924x340

Rytteren på den hvite hesten
Og jeg så himmelen åpen, og se! – en hvit hest. Han som satt på den, heter Trofast og Sannferdig, for han dømmer og kjemper rettferdig. Øynene hans er som flammende ild, på hodet har han mange kroner, og han bærer en innskrift med et navn som ingen kjenner, bare han selv. Han er kledd i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds Ord. Himmelens hærskarer, kledd i hvitt og rent lin, følger ham på hvite hester. Ut av munnen hans går et skarpt sverd; med det skal han slå folkene. Han skal styre dem med jernstav og tråkke vinpressen fylt av vredesvin, av Guds, Den allmektiges harme. Og han har et navn skrevet på kappen og ved hoften: Kongenes Konge og Herrenes Herre.

Og jeg så en engel som sto inne i solen. Han ropte med høy røst til alle fuglene som flyr under himmelhvelvet: «Kom hit, kom sammen til Guds store festmåltid! Dere skal få ete kjøttet av konger, hærførere og mektige menn, kjøttet av hester og rytterne deres, kjøttet av alle mennesker, både frie og slaver, små og store.»

Og jeg så dyret og jordens konger med sine hærer samlet til krig mot rytteren på hesten og hans hærskarer. Men dyret ble fanget, sammen med den falske profeten, han som i dyrets tjeneste gjorde underfulle tegn og med dem forførte alle som tok dyrets merke og tilba bildet av det. Begge ble kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel. De andre ble drept med sverdet som går ut av rytterens munn. Og alle fuglene spiste seg mette av kjøttet deres.  Åp. 19, 11-21.

.

Hvem er den falske profet?   Paven blir leder for den nye religion (Krislam) som forener muslimer, jøder og falske kristne.

Gå til denne artikkelen;  http://wp.me/p3uvTQ-3l

Steinen, som ikke er gjort av hender, knuser alle de sataniske verdensrikene og oppfyller hele jorden.  Jesus er Kongenes Konge og Hersker på jorden i 1000 år.  Fred i 1000 år.

.

Kortlenke:    http://wp.me/p3uvTQ-9L

.