Kjempene

Hva sier Bibelen og Enoks bok om kjempene på jorda?  Det er meget sjelden at noen på kristne møter nevner dette, derfor kommer det et lite sammendrag her.

David feller Goliat

David feller Goliat

ENOKS BOK.

200 falne engler (vektere) sverger en ed, overhodenes navn:

Og det skjedde da menneskebarna var blitt tallrike, ble der født skjønne og yndige døtre. Og englene, himmelens barn, så dem og fattet begjær til dem, og de sa til hverandre: Se, vi vil utvelge oss hustruer av menneskebarna, og vi vil avle barn. Men Semjaza, som var deres overhode, sa til dem: Jeg frykter for at dere kanskje ikke for alvor vil gjøre dette, så at jeg alene må bøte for en stor synd. Men alle svarte ham og sa: La oss sverge og nedkalle gjensidig forbannelse over oss alle, på at vi ikke fraviker fra denne plan, men vil utføre den. Derpå svor de alle under ett og bandt seg dertil ved innbyrdes forbannelse.

Og de var i alt 200 som i Jares dager steg ned på toppen av fjellet Hermon, og de kalte fjellet Hermon, fordi de hadde svoret og bundet seg ved innbyrdes forbannelse derpå. Dette er deres overhoders navn: Semjaza, deres overhode, Arakiba, Rameel, Kokabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ezekiel, Baraqiel, Asael, Armaros, Batarel, Ananel, Zaqiel, Samsapeel, Satarel, Turel, Jomjael, Sariel. Dette er deres ledere over ti og alle de andre under dem.

LP cover som viser fallen engel med ung kvinne

LP cover som viser fallen engel med ung kvinne

Forføring av kvinner, kjempene, kunnskap om okkulte hemmeligheter:

Disse, og alle de andre med dem, tok seg hustruer, og hver især utvalgte seg én. Og de begynte å gå inn til dem, og de hadde omgang med dem. De lærte dem tryllemidler og besvergelser og ga dem veiledning i å skjære røtter og bruken av urter.

Og de ble svangre og fødte store kjemper, hvis høyde var tre hundre alen. Disse fortærte alt som menneskene møysommelig hadde produsert, helt til menneskene ikke lenger kunne fø dem. Så vendte kjempene seg mot menneskene for å fortære dem. Og de begynte å synde mot fuglene og dyrene og krypdyrene og fiskene, og å fortære hverandres kjøtt og drikke blodet.

——————-

Kjempene, ifølge 1. Mosebok kapittel 6:

Menneskene begynte å bli mange på jorden, og de fikk døtre. Gudesønnene så at menneskedøtrene var vakre, og de tok noen av dem til koner, dem de helst ville ha.

På den tiden, og siden også, var det kjemper på jorden. For gudesønnene levde sammen med menneskedøtrene og fikk barn med dem. Det var de veldige menn fra eldgammel tid, de navngjetne. Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden. Alle tanker som rørte seg i deres hjerter, var onde dagen lang. Da angret Herren at han hadde skapt menneskene på jorden, og han var full av sorg i sitt hjerte.

Han sa: «Jeg vil utrydde fra jorden menneskene som jeg har skapt, ja, ikke bare menneskene, men også feet og krypdyrene og fuglene under himmelen. For jeg angrer at jeg har skapt dem.» Men Noah fant nåde for Herrens øyne.

Så følger historien om Noas ark og vannflommen.

——————-

Kjempene, ifølge Enoks bok:

Og Azazel (en fallen engel) lærte menneskene å lage sverd og kniver, skjold og brystpansere, og han viste dem metallene og deres forarbeidning og å lage armringer og smykker og bruken av øyensminke og forskjønnelse av øyenbrynene og den mest kostbare og utsøkte av alle stener og alle slags fargestoffer. Og der var en stor og omfattende ugudelighet. Og de bedrev hor og syndet, og alle deres veier var fordervet.

Semjaza underviste besvergerne og dem som skar røtter, Armaros i løsningen av trylleformularer, Baraquel lærtet dem stjernetydning (astrologi). Kokabiel lærte dem tegnene. Tamiel underviste i iakktagelse av stjerner og Sariel i månens løp. Og da menneskene omkom, ropte de, og deres rop nådde himmelen.

Da skuet Mikael, Uriel, Rafael og Gabriel ned fra himmelen og så alt blodet som ble utgydt på jorden, og all den urett som ble gjort på jorden.Og de sa til hverandre: Hør ropet fra deres skrik om hjelp. Bring vår sak for Den Høyeste!

Gå til Noa og si til ham i mitt navn: Skjul deg! Og åpenbar for ham den kommende ende, for hele jorden skal ødelegges. En syndflod skal komme over hele jorden og ødelegge det som er på den.

——————-

Kjempene blir til onde ånder:

Og nå skal de kjemper som ble avlet av åndene og kjøttet, kalles onde ånder på jorden, og på jorden skal deres boliger være, og inne i jorden. Onde ånder er utgått av deres legemer, for de er skapt ovenfra, og fra de hellige vektere var deres begynnelse og første opprinnelse. Onde ånder skal de være på jorden, og kalles onde ånder.

Himmelens ånder skal ha deres boliger i himmelen, og jordens ånder, som ble født på jorden, skal ha deres boliger på jorden. Og åndene til kjempene, Nafilim, som øver fordervelse og overfall og kamp og bringer ødeleggelse på jorden volder sorg, de spiser ikke noe, de tørster ikke og kan ikke iakttas. Disse ånder vil reise seg mot menneskebarna og mot kvinnene, for de er utgått fra dem.

——————-
Abraham dro ut fra Ur, en av Sumerernes store byer (regnes sammen med Nippur, Lagash og Kish).  Så sa han til ham: «Jeg er Herren, som førte deg ut fra Ur i Kaldea for å gi deg dette landet til eie.» For hva sier Skriften? Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig.

Anunnakiene lekte som guder her på Jorden, og de forklarte sumererne at de selv hadde skapt <<Homo sapiens>> som en hybrid av dem selv og villmennesket.

Anunnakiene (Nefilim) lekte som guder her på jorden, og de forklarte sumererne at de selv hadde skapt kjempene som en hybrid av dem selv og mennesket.

.

Kom kjempeætten tilbake etter vannflommen?

Kong Og:

Norsk:      Kong Og i Basan var den siste som var tilbake av refaittene. Hans kiste står som kjent i Rabba i Ammon. Den er av jern og er ni alen lang og fire alen bred etter vanlig alenmål.

Engelsk:  For only Og king of Bashan remained of the remnant of giants; behold, his bedstead was a bedstead of iron; is it not in Rabbath of the children of Ammon? nine cubits was the length thereof, and four cubits the breadth of it, after the cubit of a man.  5. Mos kap 3, vers 11.

Norsk:      hele det rike som tilhørte Og i Basan, han som regjerte i Astarot og Edre’i; han var den siste som var tilbake av refa’ittene, og Moses slo dem og drev dem bort.

Engelsk:   All the kingdom of Og in Bashan, which reigned in Ashtaroth and in Edrei, who remained of the remnant of the giants: for these did Moses smite, and cast them out.  Josva, kap 13, vers 12.

Kongen Og

Kong Og

——————-
Anakittene var kjemper

Folket satte seg opp mot Moses, men Kaleb prøvde å berolige dem. Han sa: «Vi vil dra opp og vinne landet. Vi skal nok få det i vår makt.» Men de mennene som hadde fulgt ham, sa: «Vi kan ikke gå til angrep på dette folket, for det er sterkere enn vi.» Den meldingen de gav israelittene om det landet de hadde speidet ut, var nedslående. De sa: «Det landet vi drog igjennom og speidet ut, er slik at det gjør ende på dem som slår seg ned i det. Og alle mennene vi så der, var store og sterke. Der så vi også kjemper, anakitter av kjempeætt. Vi syntes selv at vi var som gresshopper mot dem, og det samme syntes nok de.»

På den tid drog Josva også opp i fjellbygdene og utryddet anakittene fra Hebron, Debir, Anab og alle de andre fjellbygdene i Juda og Israel. Han slo både dem og byene deres med bann. Det ble ikke mange anakitter igjen i israelittenes land; bare i Gasa, Gat og Asjdod ble det noen tilbake. Så tok Josva hele landet, slik som Herren hadde sagt til Moses.   Les 4. mosebok kapittel 13 og 14 for å forstå hensikten bak alt dette .

——————-
Goliat fra Gat, og Rafa-slekten.

Da kom det fram fra filisterleiren en mann som utfordret til tvekamp. Han het Goliat og var fra Gat. Han var seks alen og et spann høi. På hodet hadde han en bronsehjelm, og han var kledd i en skjellbrynje av bronse, som veide fem tusen sekel. På leggene hadde han bronseskinner, og på ryggen bar han et kastespyd av bronse.  Spydskaftet var tykt som en vevbom, og spydodden var av jern og veide seks hundre sekel. Skjoldbæreren gikk foran ham.

Enda en gang kom det til strid med filisterne, og Elkanan, sønn av Ja’ir, felte Lakmi, bror til Goliat fra Gat, som hadde et spydskaft så tykt som en vevbom.

Siden kom det til slag ved Gat. Der var det en kjempestor mann som hadde seks fingrer på hver hånd og seks tær på hver fot, tjuefire fingrer og tær i alt. Han hørte også til Rafa-ætten. Mannen hånte Israel. Men Jonatan, sønn av Sjima, Davids bror, hogg ham ned. Disse menn i Gat som hørte til Rafa-ætten, ble felt av David og hans menn.  Les 2. Samuelsbok kapittel 21 og 1. Krønikebok kapittel 20. 

David hugger hodet av Goliat

David hugger hodet av Goliat

——————-
Bibelen er sannhetens ord. Historien er full av overnaturlige saker som vitenskapen ikke skjønner noe av. Jesus er virkelig den Messias som var lovet gjennom profetene. Ta imot Kristus Jesus, seierherren fra Golgata.

.

gen6gookover

.

.