Djevelen eller Jesus?

__Life-of-Jesus-29

Fylt av Den hellige ånd vendte Jesus tilbake fra Jordan. Drevet av Ånden ble han ført omkring i ødemarken i førti dager, og han ble fristet av djevelen. Han spiste ingenting i de dagene, og da de var gått, var han sulten.  Da sa djevelen til ham: «Er du Guds Sønn, så si til denne steinen at den skal bli til brød.»  Men Jesus svarte: «Det står skrevet:  Mennesket lever ikke av brød alene.»

Så førte djevelen ham høyt opp og viste ham på et øyeblikk alle verdens riker  og sa til ham: «Jeg vil gi deg all denne makt og herlighet. For makten er gitt i min hånd, og jeg gir den til hvem jeg vil.  Om du bare faller ned og tilber meg, skal alt være ditt.»  Men Jesus svarte ham: «Det står skrevet:


 Herren din Gud skal du tilbe,
 og ham alene skal du tjene

.

tempeltinde
Så tok djevelen ham med til Jerusalem, stilte ham ytterst på tempelmuren og sa: «Er du Guds Sønn, så kast deg ned herfra. For det står skrevet:


 Han skal gi englene sine befaling
 om å bevare deg.

Og:


 De skal bære deg på hendene
 så du ikke støter foten mot noen stein

Men Jesus svarte ham: «Det er sagt:  Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve

Da djevelen var ferdig med å friste ham på alle måter, holdt han seg borte fra ham for en tid. (Utdrag fra Lukas kapittel 4).

.

Hva sier bibelen om djevelen (Satan), hvor kommer han fra?

Så sier Herren Gud: Du var et bilde på det fullendte, fylt av visdom, fullkommen i skjønnhet. I Eden, Guds hage, holdt du til. Du var dekket av alle slags dyre steiner: rubin, topas og diamant, krysolitt, onyks og jade, safir, turkis og smaragd. Forgylte kunstverk var dine trommer og fløyter, gjort i stand for deg den dagen du ble skapt. Du var en salvet kjerub, et vern.

Jeg innsatte deg, du holdt til på Guds hellige fjell, blant glødende steiner vandret du. Du var hel i din ferd fra den dagen du ble skapt, til det ble funnet urett hos deg. Din store handel fylte deg med vold, og du tok til å synde. Da støtte jeg deg bort fra gudefjellet og gjorde ende på deg, du vokter og kjerub blant glødende steiner. Ditt hjerte ble hovmodig fordi du var vakker, du ødela din visdom og din prakt. Da kastet jeg deg til jorden, jeg stilte deg fram for konger så de kunne se på deg. (Esek 28,12-17)

.

Å, at du er falt fra himmelen, du morgenstjerne [latin: Lucifer], morgenrødens sønn! At du er slengt til jorden, du som seiret over folkeslag! Det var du som sa med deg selv:  Til himmelen vil jeg stige opp; høyt over Guds stjerner reiser jeg min trone. Jeg tar plass på tingfjellet lengst i nord.  Jeg vil stige opp over de høye skyer og gjøre meg lik Den Høyeste.  

Nei, til dødsriket er du støtt ned, lengst ned i den dype hulen. De som ser deg, stirrer på deg, undres over deg og sier: Er dette den mannen som rystet jorden og fikk kongerikene til å skjelve, ham som gjorde verden til ødemark, la byene i grus og aldri lot fanger vende hjem? (Jes 14,12-17)

.

Lucifer (latin, «lysbringeren» eller «morgenstjernen») var sannsynligvis ett av Guds mektigste og herligste englevesener; han var en salvet kjerub. Det virker også som han var begavet med gudgitte musikalske evner. Men til tross for sitt store intellekt, sin fullkomne skjønnhet og sine evner, gikk han gradvis over fra å være ydmyk og kjærlig, til å bli overlegen og selvsentrert. Han ønsket å være på lik linje med Gud selv om han bare var en skapning.

djevelen

Så en dag kom gudesønnene og trådte fram for Herren. Blant dem var også Anklageren (Satan, djevelen).  Herren sa til ham: «Hvor kommer du fra?» og han svarte: «Jeg har streifet omkring på jorden.»  Herren sa: «Så la du vel merke til min tjener Job? På jorden finnes ingen som ham, en from og rettskaffen mann som frykter Gud og unngår alt ondt.»  

Men Anklageren svarte: «Det er vel ikke uten grunn at Job frykter Gud? Har du ikke på alle vis vernet om ham, hans hus og alt han eier? Hans henders arbeid velsigner du, og buskapen hans brer seg i landet. Men rekk bare hånden ut og rør ved alt som er hans, så får vi se om han ikke spotter deg like opp i ansiktet.»  Da sa Herren til Anklageren: «Se, alt han eier, er i din makt, men ham selv får du ikke legge hånd på!» Så gikk Anklageren bort fra Herren.  (Fra Jobs bok, en av de eldste bøkene i Bibelen).

Djevelen er det samme som Satan. Hans gamle tittel er Lucifer. Men han er falt.  Kastet ned på jorden. Djevelen, Satan, den gamle slange, er beseiret. Guds Sønn tok nøklene og autoriteter (tittler) fra Satan.  Jesus Kristus har seiret over alle onde krefter. Når vi tar imot tilbudet fra Jesus, han som elsker oss, får vi del i Hans herlige seier.

Og jeg så en engel stige ned fra himmelen, som hadde nøkkelen til avgrunnen og en stor lenke i sin hånd.  Og han grep dragen, den gamle slange, som er djevelen og Satan, og bandt ham for tusen år og kastet ham i avgrunnen og lukket til og satte segl over ham, forat han ikke lenger skulle forføre folkene, inntil de tusen år var til ende; og efter den tid skal han løses en kort stund.  (Åpenbaringen kap 20).

www-St-Takla-org--JESTEMPTHan (JESUS) avvæbnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, idet han viste sig som seierherre over dem på korset.  (Kol 2,15)

La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus!

Han var i Guds skikkelse
og så det ikke som et rov
å være Gud lik,

men ga avkall på sitt eget,
tok på seg tjeners skikkelse
og ble mennesker lik.

Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv
og ble lydig til døden, ja, døden på korset.

Derfor har også Gud
opphøyd ham til det høyeste
og gitt ham navnet over alle navn.

I Jesu navn skal derfor
hvert kne bøye seg,
i himmelen, på jorden og under jorden,

og hver tunge skal bekjenne
at Jesus Kristus er Herre,
til Gud Faders ære!

(Filipenserne kap 2)

Kortlenke til denne artikkelen:  http://wp.me/p3uvTQ-7G

Reklamer