3 salvede tjenere

bible_open_new

3 salvede Guds tjenere som har betydd mye for Norge og meg selv. Ikke noe mennske er perfekt, alle har vi feil og mangler. Men disse 3 har ved Guds nåde vært brukt i tjeneste for Himmelens Kongedømme;

 

Ludvig Karlsen

 

Oddvar Linkas

 

Ivar Helmersen

 

 

 

Reklamer