Lammets bryllup, hvor skal det være?

lagvis

La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg!  I min Fars hus er det mange rom (boliger). Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det. For jeg går for å gjøre i stand et sted for dere.  Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er.  (Joh 14, 1-3, oversettelse fra 1978).

(Gjennom alle prøvelser må vi holde fast på Guds Ord. Vår trøst er at vår Herre Jesus kommer meget snart for å hente sin blodkjøpte brud. La Kristi ord få rikelig rom i våre hjerter, som Paulus oppfordrer til i Kolosserbrevet 3,16).

Fordi du har tatt vare på mitt ord om å holde ut, vil jeg bevare deg gjennom den tiden av prøvelser som skal komme over hele verden for å prøve dem som bor på jorden. Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, så ingen tar seierskransen fra deg!  Den som seirer, vil jeg gjøre til en søyle i min Guds tempel, og aldri mer skal han forlate det. Jeg vil skrive min Guds navn på ham sammen med navnet på min Guds by, det nye Jerusalem som kommer ned fra himmelen, fra min Gud – og også mitt nye navn. (Åp 3, 10-12)

Åpenbaringsboken, kapittel 21 og 22:

Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer.  Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom.  Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa:

.

«Se, Guds bolig er hos menneskene.

 Han skal bo hos dem,

 og de skal være hans folk,

 og Gud selv skal være hos dem.

 Han skal være deres Gud.

         

 Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne,

 og døden skal ikke være mer,

 heller ikke sorg eller skrik eller smerte.

 For det som en gang var, er borte.»

 

Han som sitter på tronen, sa: «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han la til: «Skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord.»  Så sa han til meg: «Det er skjedd! Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste å drikke av kilden med livets vann som gave. Den som seirer, skal få dette i arv, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn. Men de feige, de vantro og vanhellige, de som myrder, driver med hor og trolldom, avgudsdyrkere og alle løgnere, deres plass skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen død.»

En av de sju englene som hadde de sju skålene, fylt av de sju siste plagene, kom bort til meg og sa: «Kom, jeg skal vise deg bruden, Lammets hustru.» I Ånden førte han meg opp på et stort og høyt fjell og viste meg den hellige byen, Jerusalem. Den kom ned fra himmelen, fra Gud.

(Klikk på bilde for å se en større versjon).

4NYJ_overv1920

(Tegning: En veldig stor og skinnende by kommer ut av verdensrommet og stiger ned på den nye jord).

Byen hadde Guds herlighet og strålte som den kosteligste edelsten, som krystallklar jaspis. Den hadde en stor og høy mur med tolv porter, og ved dem sto tolv engler. På portene var det skrevet navn, det var navnene til Israelsfolkets tolv stammer. Tre porter vendte mot øst, tre mot nord, tre mot sør og tre mot vest. Bymuren hadde tolv grunnsteiner, og på dem var det skrevet tolv navn, det var navnene til Lammets tolv apostler.

(Klikk på bilde for å se en større versjon).

nyj-feil

(Tegning: Er det nye Jerusalem formet som en kube eller trappepyramide? Mye tyder på at det er en kube. Beskrivelsen i Åpenbaringsboken sier ingenting om trappepyramide.  I Salomos tempel var Det Aller Helligste formet som en kube, ifølge 1. Kongebok 6, 20).

Han som talte med meg, hadde en målestang av gull. Med den skulle han måle byen og dens porter og murer. Byen var bygd som en firkant, og den var like lang som den var bred. Med målestangen målte han byen: Den var 12 000 stadier lang og like bred og høy. Han målte også bymuren: Den var 144 alen høy etter menneskenes mål, som også er englenes mål. Muren var bygd av jaspis, og byen selv var av rent gull, lik det klareste glass.

(Klikk på bilde for å se en større versjon).

menJPG

(Tegning: Kan det være noe liknende denne illustrasjonen som beskrives i Åpenbaringsboken kapittel 20?  Flere personer sier at de har sett det nye Jerusalem som et bygg i 3 etasjer, blant annet de kinesiske gatebarna som misjonær Harold Baker tok seg av).

Grunnsteinene i bymuren var prydet med edelstener av alle slag. Den første grunnsteinen var av jaspis, den andre var av safir, den tredje av kalsedon, den fjerde av smaragd, den femte av sardonyks, den sjette av karneol, den sjuende av krysolitt, den åttende av beryll, den niende av topas, den tiende av krysopras, den ellevte av hyasint, den tolvte av ametyst. De tolv portene var tolv perler, hver port laget av en eneste perle. Gaten gjennom byen var av rent gull, gjennomsiktig som glass.

de12steinerDe 12 steiner er sannsynligvis plassert lagvis, som en liggende regnbue med 12 farger. Kunstneren må nok lage dette bildet på nytt.

Noe tempel så jeg ikke i byen, for Herren Gud, Den allmektige, og Lammet er dens tempel. Og byen trenger ikke lys fra sol eller måne, for Guds herlighet lyser over den, og Lammet er dens lys. Folkene skal vandre i lyset fra byen, og jordens konger skal føre sine rikdommer dit.

Byens porter skal aldri stenges etter dagen, for natt skal det ikke være der. Alt det dyrebare og verdifulle folkene eier, skal de føre inn i den. Men noe urent skal aldri komme inn i byen, ingen som gjør motbydelige ting eller farer med løgn, bare de som er skrevet inn i livets bok hos Lammet.

Engelen viste meg nå en elv med livets vann, klar som krystall. Den springer ut fra Guds og Lammets trone. Midt mellom byens gate og elven står livets tre, fritt til begge sider. Det bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned. Og bladene på treet er til legedom for folkene.  Det skal ikke lenger finnes noen forbannelse. Guds og Lammets trone skal være i byen, og hans tjenere skal tjene ham.  De skal se hans ansikt, og de skal ha hans navn på sin panne. Natten skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller av sol, for Herren Gud skal lyse over dem. Og de skal herske som konger i all evighet.

Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne om dette for dere i menighetene. Jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjernen.» Ånden og bruden sier: «Kom!» Og den som hører det, skal si: «Kom!» Den som tørster, skal komme, og den som vil, skal få livets vann som gave.

Åpenbaringsboken, kapittel 19:

Da var det som jeg hørte lyden av en stor skare, et brus av veldige vannmasser og et drønn av mektige tordenbrak.

.

De ropte:    «Halleluja!

For Herren vår Gud, Den allmektige, er blitt konge! La oss glede oss og juble og gi ham æren!

For tiden for Lammets bryllup er kommet.
          

Hans brud har gjort seg i stand, og hun har fått en drakt av skinnende rent lin.»  

Linet er de helliges rettferdige gjerninger.

Og engelen sier til meg: «Skriv: Salige er de som er innbudt til Lammets bryllupsmåltid.»

Og han la til: «Dette er Guds sanne ord.»   (Åp 19, 6-9)

.

 (12000 stadier, hvor mange kilometer er egentlig det? En gresk stadie er omtrent 185 meter.

(12000 * 185) / 1000 =  2220 km.   

Hvis man starter nord i Danmark og kjører sydover 2220 km, vil man havne nord i Spania).

.

Kort-link:  http://wp.me/p3uvTQ-3