Jesus Lever

rapture3

Jesus lever!  Han lever i dag!

Hva er vår Herre Jesus Kristus opptatt med nå?

Han opprettholder denne verden.

Han leder det gode i kamp mot det onde.

Han frelser og fornyer sjeler.

Han går i forbønn for oss innfor Faderen.

Han bygger det nye Jerusalem, med deg og meg som levende steiner.

Han velsigner med gode gaver.

Han åpenbarer seg til trøst og visdom.

Han helbreder syke.

Han kaller til spesielle tjenester.

Han virker ved sin Ånd.

Og mye mer som vi ikke forstår dybdene i.

Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. 

*

Kortlenke:  http://wp.me/p3uvTQ-6d

 

Reklamer