Balthasar Hubmaier

Balthasar-Hubmaier

Hübmaier ble født i Friedberg nær Augsburg i ca 1480.  Som ung viste han interesse for kristentroen, og foreldrene ga ham muligheten til å studere. Han ble doktor i teologi i år 1512, og virket som professor ved universitetene i Ingolstadt og Freiburg. I 1521 ble han prest i Waldshut, sør i Tyskland, nær grensen til Sveits.

I Waldshut kom Hübmaier over noen skrifter av Luther som han leste med stor interesse. Han begynte nå å studere Bibelen både på gresk og hebraisk, for å sjekke om det Luther forkynte stemte overens med Guds Ord. Dette førte til en åndelig krise og senere en kraftig omvendelse.

Hübmaier så mye i den katolske kirke som ikke stemte overens med Guds Ord.  Han sto nå foran et avgjørende valg. Familiens økonomiske trygghet og hans personlige anseelse sto på spill. Likevel valgte han å være lydig mot Gud. Han valgte å gi Guds Ord rett. På bakgrunn av dette tok han del i disputasene i år 1523.

 

Disputasen i Zurich 1523.

Den 26 – 28 oktober 1523 deltok Balthasar Hubmaier i en stor disputas.  Omtrent 800 – 900 prester og lekmenn deltok. Temaet var blant annet den katolske messen. (Vranglæren om at Jesu offer blir gjentatt i nattverden, brødet og vinen blir fysisk forvandlet til Jesu legeme og blod).

Allerede første dagen var Hubmaier aktivt med i diskusjonen. Han var både lærd og veltalende. Han forkynte at Guds Ord måtte være retningsgivende for hva slags lære man skulle ha i kirkene. Her uttalte Hubmaier det som skulle bli hans motto:  Det som bygger på Ordet vil bli for alltid. Det er umulig å drepe Guds Sannhet. Sannheten er udødelig!!!

Forsamlingen; prestene, byrådet i Zurich og Zwingli, var i hovedsak enige om at den katolske messen var en falsk lære som ikke hadde belegg i Bibelen. Men ingen våget å peke ut den retningen som var veien videre. 28. oktober grep Hubmaier ordet og presenterte en bibelsk forståelse av nattverden som et minnesmåltid. Zwingli mente at byrådet i Zurich måtte bestemme. De radikale, inkludert Hubmaier, poengterte at ingen verdslig myndighet kunne ha autoritet over Guds Ord.

 

Vekkelsen i Waldshut

Hubmaier vendte tilbake til Waldshut, hvor han nå forkynte frimodig. I løpet av 3-4 år var så å si hele byen vunnet for Jesus. Den radikale forkynnelsen av evangeliet grep folket. Rundt om på bondegårdene vokste det fram bibelskoler. Luthers tyske bibeloversettelse hadde allerede kommet i 12. opplag. Ulærde lekmenn tilegnet seg Guds Ord. De underviste og inspirerte hverandre til å tro på Jesus, leve kristenlivet i hverdagen. Vekkelsen brøt løs med mye syndserkjennelse, gråt, bønn og omvendelser. Etter hvert som vekkelsen brøt igjennom, reiste det seg større motstand.

Balthasar Hubmaier var ikke blant de første brødrene som ble døpt på bibelsk vis. Likevel var vekkelsen i Waldshut mer enn hva katolikkene kunne akseptere. Biskopen i Konstanz sendte en innkalling til Hubmaier. Men det var ensbetydende med døden å lyde en slik innkalling. Hubmaier nektet å reise. Byrådet i Waldshut nektet også å utlevere Hubmaier. I oktober 1524 truet keiseren med å sende en hær på 12000 mann til Waldshut, men ingen gav etter. ”Hele” Waldshut sto sammen med Hubmaier. Mer enn noen gang tidligere samlet folket seg om prekestolen hans.

Våren 1525 fikk Hubmaier besøk av broder Reublin, en tidligere katolsk prest som var blitt døpt på bibelsk vis i Zurich. Hubmaier tok da et nytt skritt i tro, og lot seg døpe sammen med ca 100 medlemmer av menigheten sin.  Senere døpte Hubmaier mer enn 300 personer. Dette ble for mye for katolikkene, som den 6. desember 1525 gjorde alvor av å sende en krigshær mot Waldshut. De inntok byen, men Hubmaier fant de ikke. Byrådet hadde hjulpet ham å flykte fra byen.  Men innen en uke ble Hubmaier og kona Annelen sporet opp og arrestert i Zurich.

Tortur

Katolikkene ville tvinge dem til å tilbakekalle.  Men ingen av dem ville fornekte sannheten i Guds Ord. Derfor ble tortur tatt i bruk. Hubmaier ble først lagt i strekkbenk. Men tross uutholdelige smerter kom det ingen tilbakekallelse. Senere brakk de armene hans bakover, til blodet rant ut av munnen. En finger ble knust i en skrustikke. Men Hubmaier fornektet ikke.

Noen måneder senere ble han bundet fast til gulvet. Magen ble pumpet full av vann. Hubmaier svulmet opp til repene skar inn i kroppen hans. Vannet piplet ut gjennom alle åpninger i kroppen. Han var nær ved å miste bevisstheten, men tilbakekalte ikke. Først da et glødende jern ble boret inn i låret hans ropte han ut:  ”Jeg tilbakekaller”.

Zwingli mente at tilbakekallelsen skulle skje offentlig, i Zurichs domkirke. Først talte Zwingli hånlig om Hubmaiers manglende standhaftighet, deretter ble Hubmaier vaklende ledet til talerstolen. Han var enda sterkt preget av torturen. Med svak røst begynte Hubmaier å lese fra en lapp:  ”Jeg, Balthasar Hubmaier, … ”

Med ett kommer Guds kraft over ham. Han roper ut: ”Jeg tilbakekaller ingen ting”.  Fra talerstolen forkynte han deretter hva han trodde på. Hele salen kokte. Hubmaier ble brutalt revet ned av talerstolen og ført tilbake til fengslet.

Hubmaier og kona ble landsforvist i april 1526. De reise syd i Tyskland, rundt Hubmaiers hjemtrakter. Så snart han var i stand til å stå oppreist og holde en tale, gjenopptok han frimodig forkynnelsen av Jesus og sannhetene i Guds Ord. En menighet ble startet i Augsburg. Sommeren 1526 dro Hubmaier videre til Mahren, i det nåværende Tsjekkia.

Vekkelse i Nikolsburg

Balthasar og Annelen Hubmaier slo seg ned i Nikolsburg i Mahren, på engelsk Moravia. I løpet av kort tid ble mange vunnet for Jesus. De ble døpt og tillagt en fri menighet. Omkring 15000 personer tilhørte døperne, i byen Nikolsburg og omegn. Hubmaier virket også i St. Gallen. Der vant han 6000 sjeler for Jesus. I denne tiden skrev Hubmaier flere bøker.

Appenzell, en samtidig kanton, beskrev omfanget av vekkelsen: Tusenvis ble frelst og døpt i løpet av få måneder. Store friluftsmøter ble holdt, folk ble døpt i elver og bekker. I møtene var det sterke åndelige manifestasjoner. Åndens kraft virket mektig i menneskers liv. Ingen turde i begynnelsen å rokke ved vekkelsen fordi den hadde så sterk forankring blant folket.

Men det skulle ikke ta lang tid før katolikkene raste. Den 1. juli 1527 kom utsendinger fra de østerriske myndighetene og tok ekteparet Hubmaier til fange. De ble ført til fengsel i Wien. Her ble ekteparet revet fra hverandre. Det siste Annelen ropte etter sin mann var: ”Heller dø enn å tilbakekalle, Balthasar”. Det lyktes ikke for katolikkene å få Hubmaier til å tilbakekalle.

hubmaier

Den 10. mars 1528 gikk en sørgelig prosesjon gjennom Wiens gater. I midten gikk Hubmaier. De hadde kledd ham i djeveldrakt. Foran ham gikk en flokk munker og mumlet bønner, på sidene gikk soldater med harde ansikter og lanser i hendene.

Hubmaier var blek og gikk med halvt lukkede øyne. Leppene rørte seg i sakte bønn. Av og til slo han øynene opp mot himmelen. Da gikk det som et forklaret lys over hans ansikt. Han brydde seg ikke om pøbelens larm rundt seg.

Framme på martyrplassen bandt de hans hender og ilden ble tent. Vinden drev røyken fra ham og gjorde pinen verre, ellers ville han ha blitt hurtig kvalt. De pinte musklene rykket i tauene og han ynket seg. Da hørte han en stemme som sa: «Balthasar, vi skal glemme våre pinsler når vi kommer hjem.» Han kjente stemmen. Det var hans kone som ropte. Kort etter utåndet Hubmaier.

Tre dager senere ble hans hustru kastet i elven et stykke bortenfor martyrplassen;  Hun ble tatt ut av fengslet, og en stein ble lagt om hennes hals før de kastet henne i elven. Etterpå tok de hennes døde legeme opp og brente det.

De døde for Sannheten.  Sannheten er udødelig.  Summen av Guds Ord er sannhet.

Jesus sier: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør.

 

Hubmaiers liv  kronologisk:

1480   Balthasar Hübmaier is probably born.

1503   Balthasar Hübmaier begins his studies at the University of Freiburg.

1512   Balthasar Hübmaier begins studies at the University of Ingolstadt at the urging of Johann Eck.

1512   Balthasar Hübmaier receives Doctor of Theology degree from Ingolstadt.

1516   Balthasar Hübmaier becomes cathedral preacher at Regensburg.

1519   Balthasar Hübmaier expels the Jews from Regensburg during Lent.

1521   Balthasar Hübmaier becomes preacher at Waldshut.

1523   Balthasar Hübmaier begins to enact reforms in Waldshut.

1523   December, Austrian officials enter Waldshut and demand the Balthasar Hübmaier be arrested. The town resists

and soon becomes involved in the Peasants’ War.

1524   Balthasar Hübmaier writes On Heretics and Those Who Burn Them.

1524   April, Balthasar Hübmaier organizes a disputation in Waldshut.

1525   Balthasar Hübmaier writes On the Christian Baptism of Believers.

1525   Balthasar Hübmaier marries Elsbeth Hügline.

1525   April 15, Balthasar Hübmaier and sixty others receive baptism by Wilhelm Reublin in Waldshut.

1525   December, Balthasar Hübmaier flees from Waldshut to Zurich.

1526   Balthasar Hübmaier begins productive ministry in Nikolsburg.

1527   July, Balthasar Hübmaier is arrested in Nikolsburg and taken to Vienna.

1528   march 10, Balthasar Hübmaier is burned at the stake in Vienna.

1528   March 13, Elsbeth Hübmaier is drowned in the Danube.

Kortlenke:

http://wp.me/p3uvTQ-5f