Det sjette segl

Og jeg så Lammet bryte det sjette seglet. Da kom det et stort jordskjelv. Solen ble svart som en sørgedrakt, fullmånen ble som blod, og stjernene på himmelen falt ned på jorden som når umodne frukter drysser av et fikentre i storm.  Åpenbaringen 6,12-13.

4-blood-moons_1solar


     En gang skal det skje
          at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker.
          Deres sønner og døtre skal profetere,
          de gamle skal drømme drømmer
          og de unge skal se syn.
          
     Selv over slaver og slavekvinner
          vil jeg i de dager øse ut min Ånd.
          
     Jeg setter varsler
          på himmel og jord,
          blod og ild og røyksøyler.
          
     Solen forvandles til mørke
          og
månen til blod
          før Herrens dag kommer, den store og skremmende.
          
     Da skal hver den som påkaller Herrens navn, bli berget.
          For på Sion-fjellet og i Jerusalem
          skal det finnes redning,
          som Herren har sagt. 
Joel kapittel 3.

.

Tetrade: Når fire etterfølgende måneformørkelser alle er totale formørkelser. Ved en total måneformørkelse blir månen rød som blod.

Fire blodrøde måner på jødiske festdager innen to år er svært sjelden og har bare skjedd syv ganger siden Jesus Messias levde som menneske.  Fire blodrøde måner dukker opp i 2014-2015 på jødiske festdager, og ingen tilsvarende hendelse på de neste 400 år.  Og den siste blodrøde månen i tetraden blir også en supermåne!!!

Hver gang blodmåne mønsteret har dukket opp på jødiske festdager, har en stor begivenhet påvirket nasjonen Israel, eller det hebraiske folk. For å forstå hva som vil skje i 2014-2015, må du forstå mønsteret av blodmåner for de siste 3 forekomster.  NASA fant ut at vi har hatt dette mønsteret syv ganger siden Kristi fødsel.

30242__xl

1 : En TETRADE av måneformørkelser skjedde på den jødiske Påskefesten og Løvhyttefesten i 162-163 e.Kr, som sammenfaller med den verste forfølgelsen av jøder og kristne,  i Romerrikets historie. Innen tre år hadde Antonius pesten drepte åtte millioner mennesker, en tredjedel av befolkningen.

 (Løvhyttefesten er også kjent som Sukkoth).


2 : En TETRADE av måneformørkelser skjedde i Påskefesten og Yom Kippur feiringen i 795-796 e.Kr, mens kong Karl etablert en spesiell sone mellom Frankrike og Spania, og endte århundrer med arabiske invasjoner i Vest-Europa.

3 : En TETRADE av måneformørkelser skjedde i Påskefesten og Yom Kippur feiringen i 842-843 e.Kr. Kort tid etter formørkelsene ble Vatikanet angrepet og plyndret av en islamsk invasjon fra Afrika.

4 : En TETRADE av måneformørkelser skjedde i Påskefesten og Yom Kippur feiringen i 860-861 e.Kr. Kort tid etter formørkelsene beseiret det bysantinske riket arabiske hærer ved Lalakaon i Tyrkia og stoppet permanent den islamske invasjonen av Øst-Europa.

5 : En TETRADE av måneformørkelser skjedde på den jødiske påskefesten og trompetfeiringen i 1493-1494.  Bare måneder etter at kong Ferdinand og dronning Isabella av Spania beordret alle jødiske folk til å forlate landet.

«I samme måned som deres majesteter (Ferdinand og Isabella) utstedte en kunngjøring om at alle jøder skal være drevet ut av riket og dets territorier, i samme måned ga de meg ordren om å gjennomføre  min ekspedisjon til India.»  Så begynner Christopher Columbus sin dagbok.  Amerika ble redningen for mange av europas jøder.

6 : En TETRADE av måneformørkelser skjedde på den jødiske påskefesten, og tabernakelfeiringen i 1949-1950, under den første arabisk-israelske krigen, like etter at Israel var blitt en nasjon igjen etter nesten 2000 år. Det bør bemerkes her at selv om Israel erklærte seg selv som en nasjon i 1948, tok det første permanente regjeringskontor til på datoen 25. januar 1949. Israel hadde en overgangsregjering i 1948. På denne måten kan TETRADEN knyttes til år 1949. Fødselsår for staten Israel kan fortsatt være 1948.

7 : En TETRADE av måneformørkelser skjedde på den jødiske påskefesten og tabernakelfeiringen i 1967-1968, samtidig med 6 dagerskrigen da Israel gjenerobret Jerusalem. Deler av byen hadde vært okkupert av Jordan siden 1949.

8 : De kommende blodmånene i 2014-2015 … Denne TETRADE av måneformørkelser vil skje på de jødiske helligdagene påske og løvhyttefesten.

Dette er den eneste TETRADEN i nær fremtid som passer inn med de jødiske helligdager. Man bør nevne her at det også finnes andre tetrader. En tetrade skjedde i 2003-2004. Andre framtidige enn 2014-2015, kommer i 2032-2033, 2043-2044, 2050-2051, 2061-2062, 2072-2073 og 2090-2091 … Forskjellen mellom disse tetradene og 2014-2015 tetraden er at de andre ikke passer inn med jødiske høytider.

Den kommende 2014-2015 tetraden vil være knyttet til en stor begivenhet med Israel. Blodmånene viser et mønster av forfølgelse av Israel … og deretter nytt land for Israel etter en tid med konflikter.

lunar-eclipse

8 – hva er den bibelske meningen med tallet 8 ?

7 tetrader av blodrøde måner har falt på den første dagen av påske og sukkoth-, tabernakel-, og yom kippur feiringen. Den åttende kommer i 2014 og 2015:

Betydningen av tallet 8 i Bibelen er «ny start»… Den åttende dagen var en ny uke etter at Gud hvilte på den syvende. Det er 7 dager i en uke, og den åttende dag er en ny begynnelse. Kristus stod opp på den åttende dag, noe som var en ny begynnelse for verden.

Når hele jorden var dekket av vannflommen var Noah, «den åttende personen» (2 Peter 2:05), som gikk ut på en ny jord for å starte en ny tidsalder. Åtte sjeler (1 Peter 3:20) gikk igjennom til den nye verden.

Omskjæring skulle gjennomføres på åttende dag, fordi et nytt menneske var født.

———–

Påske: Jødisk feiring av utgangen av Egypt, hvor et lam ble slaktet. Dødsengelen gikk forbi hus med blodmerker på dørkarmene, mens den førstefødte av egyptiske familier ble drept. Det er også den samme dagen som Herren Yeshua (Jesus Kristus), vår offerlam for synder, ble korsfestet.

Tishri: Er den syvende måneden av det religiøse året for Israel, og den første måneden i det sivile året for Israel. Denne måneden har de feiringer av Rosh Hashana, Yom Kippur, og Løvhyttefesten (også kjent som Sukkoth).

Rosh Hashana: Dette er en todagers fest, skjer på tishri dag en og tishri dag to, av den hebraiske kalenderen. Dette kalles også festen av trompeter. Mange tror denne festdagen er knyttet til bortrykkelsen av den kristne menighet før starten av trengselstiden.

Yom Kippur: Dette er kjent som soningsdagen. Den anses å være en av de viktigste av jødiske helligdager. Det er en dag avsatt til å sone for syndene, fra siste år. Det skjer på den 10. dagen av Tishri. Den finnes beskrevet i Tredje Mosebok 23:26-32.

Sukkoth (Løvhyttefesten): Festen for Sukkoth begynner på tishri dag 15, den femte dagen av Yom Kippur. Sukkoth er en festdag med en festival-atmosfære.

blood4mooninjerusalem

Nå er ikke tiden for å forfalle til åndelig slumring som de dårlige jomfruer i Matteus 25.

Gjentatte opprop fra radikale muslimer for en verdensomspennende jihad er nå hørt overalt – fra Iran, Syria, Irak, Libanon, Afghanistan, Pakistan, Egypt, de palestinske områdene i Israel, til og med fra muslimske grupper i London.

Scenen er satt til å lansere et stort angrep mot ikke-islamske vantro. Selvmordsbombe-mentaliteten fra de ekstreme har igjen og igjen vist at de har et fanatiskt, religiøst-drevet hat til sine fiender, og de vil ikke nøle med å drive hele verden inn i kaos!

Israel er fremdeles deres viktigste mål, men Gud Herren vil ikke tillate dem å tilintetgjøre det hebraiske folk. Ifølge Salme 83 og Esekiel 39, vil Israels omkringliggende arabiske fiender, radikale islamistiske muslimer, invadere Israel. Denne enorme hæren vil bli ødelagt på Israels fjell. Det, sammen med brudens bortrykkelse, vil føre til slutten av menighetens (hedningenes) tidsalder og gi Antikrist muligheten til å bli åpenbart som Satans verdensleder.

Gud skapte himmelen, jorden og solen, månen og stjernene. De er helt kontrollert av Hans makt. Historien om Josva og Hiskia er Bibelens validering av Guds absolutte kontroll over universet.

1.Mosebok 1:14 sier at Gud har satt lys på himmelhvelvingen for å la dem være «tegn.» Det hebraiske ordet for «tegn» er «owth», som også betyr «et signal.»

«Har YHWH (Herren Gud) brukt månen for tegn?» Ja: 1.Mosebok 1:14, Luk 21:25.
«Er høytider relevante for Herren, og relatert til månen?» Ja: Tredje Mosebok 23.

«Er blodrøde måner profetisk i Skriften?»
Ja: Joel 2:10-31; Apg 2:20; Åpenbaringen 6:12.

”Våk hver tid og stund og be om å få kraft til å komme velberget fra alt det som skal hende, og bli stående for Menneskesønnen.” – Lukas 21:36

Yeshua (Jesus) advarte oss om mange av de hendelser som vil skje i endetiden. De er spesielt relevant for oss i dag, når vi ser dagens nyhetsoverskrifter, som oppfyller Bibelens profetier med en helt utrolig hastighet. Flere hendelser vil komme meget snart!

Åpenbaringen 6,12-13 :
Og jeg så Lammet bryte det sjette seglet. Da kom det et stort jordskjelv. Solen ble svart som en sørgedrakt, fullmånen ble som blod, og stjernene på himmelen falt ned på jorden som når umodne frukter drysser av et fikentre i storm.

Hva er dette – stjerner som faller ned på jorden?

 Apostelen Johannes så dette store under i himmelen; «en enorm rød drage … halen feide en tredjedel av stjernene fra himmelen og kastet dem ned på jorden … den store drage ble styrtet, den gamle slange, han som kalles djevelen, eller Satan, som forfører hele verden på avveie. Han ble kastet ned på jorden, og hans engler med ham» (Åp. 12:3-9).

Israel er Guds egen klokke. Jesus kommer meget snart for å hente sin trofaste Brud, renset i Lammets blod.

La oss alle være rede til å møte Jesus Kristus i skyen.

————-

Engelske videoer om dette finner på slutten av denne siden:

http://wp.me/p3tGFm-4b