70×7

pro_Daniel

Profeten Daniel:  Mens jeg ennå talte og ba, og bekjente min egen synd og synden til Israel, mitt folk, mens jeg bar fram for Herren min Gud en bønn for min Guds hellige fjell, ja, mens jeg ennå ba min bønn, fløy Gabriel, den mannen jeg tidligere hadde sett i et syn, helt fram til meg. Det var ved tiden for kveldsofferet. Han ville lære meg og sa: «Daniel, nå er jeg kommet for å gi deg innsikt. Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket. Legg merke til ordet, så du forstår synet!

(Fra Guds Ord oversettelsen):

Sytti (70) uker er fastsatt for ditt folk og for din hellige by (Jerusalem),

til å innelukke overtredelsen, til å gjøre slutt på syndene,

til å gjøre soning for misgjerning, til å føre fram evig rettferdighet,

til å besegle syn og profet, og til å salve Det Aller Helligste.

Klikk på bildet for å se Torolf Karlsens detaljerte tydning.

Klikk på bildet for å se broder Torolf Karlsens detaljerte tydning.

25: Derfor skal du vite og forstå

at fra ordet om å gjenreise og bygge opp igjen Jerusalem går ut,

inntil Messias, Fyrsten, kommer, skal det være sju uker (7) og sekstito uker (62),

(trippel betydning, 7, 69 og 7, gjenoppbygging, Kristi første og annet komme).

Gaten (Plassen) og vollgraven (muren) skal bli bygd igjen,

men i tider med trengsel.

Klikk på bildet for å se Torolf Karlsens detaljerte oppsett.

Klikk på bildet for å se broder Torolf Karlsens detaljerte oppsett.

26: Etter de sekstito (62) ukene skal Messias bli utryddet.

Ingenting skal Han ha. (Jesus døde uten noe synlig rike i år 33).

Folket til en fyrste (Titus) som skal komme, skal ødelegge byen (Jerusalem) og helligdommen (tempelet).

Slutten på det skal komme med en flom. Inntil enden skal det være krig,

ødeleggelser er fast bestemt.

(Landet ble øde under keiser Hadrian)

Klikk på bildet for å se Torolf Karlsens detaljerte oppsett.

Klikk på bildet for å se Torolf Karlsens detaljerte oppsett.

27: Han (Antikrist) skal stadfeste en pakt med de mange (jødene; kanskje også muslimene) i én uke.

Midt i uken (den syttiende uken) gjør han slutt på slaktoffer og grødeoffer.

På styggedommenes vinge skal det komme en som ødelegger (AntiKrist).

Det skal vare inntil den fastsatte enden

skal bli utøst over den som ødelegger (Antikrist).

Klikk på bildet for å se Torolf Karlsens detaljerte oppsett.

Klikk på bildet for å se Torolf Karlsens detaljerte oppsett.

(7+62=69  det vil si  69 x 7 = 483 år  —->> I Nehemjas bok kapittel 2 kan du lese om da kong ArtaXerxes gav ordre om at Jerusalem skulle bygges opp igjen. Riktig utregning finner du her på Mr Larsons blogg:

http://www.bethlehemstar.net/the-day-of-the-cross/daniels-prophecy/ )

Trippel betydning:  Etter 7 årsuker stod Jerusalem ferdig, etter 69 årsuker kom Jesus Messias som menneske. Jesus kommer igjen (Hans andre komme) etter 7 årsuker:  Tempelplassen ble erobret av jødene i 1967.  Før det var halve Jerusalem erobret av landet Jordan (tidligere Nord-Arabia).  1967 + 49 jødiske kalenderår = årstallet 2015.

Den siste uke for det jødiske folket, nr 70, kommer etter hedningens tid.

seventy_weeks_chart

Jesus sa til Israels folk:
Når dere ser Jerusalem omringet av hærer, da skal dere vite at byen snart blir lagt øde. Da må de som er i Judea, flykte opp i fjellene, de som er i byen, må komme seg ut, og de som er ute på landet, må ikke gå inn i byen. For straffens tid er kommet, da alt som står skrevet, skal oppfylles. Ve dem som venter barn og dem som gir bryst i de dager! For det skal bli stor nød i landet; vreden skal ramme dette folket. De skal falle for sverd og bli bortført til alle folkeslag som fanger.

Og Jerusalem skal tråkkes under fot av hedninger helt til hedningenes tider er til ende.  Lukas 21.

Når altså Israels folk på nytt overtar Jerusalem, og kaster ut hedningene av Jerusalem, da starter den siste årsuke av de 70, som profeten Danel har talt om. 69 er forbi, 1 står tilbake.  Jesus Messias kommer meget snart for å hente sin blodkjøpte brud. Er du rede?

Bibeltime med Ivar Helmersen

http://www.youtube.com/watch?v=rrD9dLt0Nvk

—————

Lignelsen om den ubarmhjertige tjeneren
Da gikk Peter til ham og spurte: «Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg og jeg likevel tilgi ham? Så mange som sju?» «Ikke sju ganger», svarte Jesus, «men jeg sier deg: sytti ganger sju!»

Derfor kan himmelriket sammenlignes med en konge som ville gjøre opp regnskapet med tjenerne sine. Da han tok fatt på oppgjøret, ble en ført fram som skyldte ham ti tusen talenter. Han hadde ikke noe å betale med, og herren befalte at han skulle selges med kone og barn og alt han eide, og gjelden betales. Men tjeneren kastet seg ned for ham og bønnfalt ham:  ‘Vær tålmodig med meg, så skal jeg betale deg alt sammen.’ Da fikk herren inderlig medfølelse med denne tjeneren, slapp ham fri og etterga ham gjelden.


Utenfor møtte tjeneren en av de andre tjenerne, en som skyldte ham hundre denarer. Han grep fatt i ham, tok strupetak på ham og sa:  ‘Betal det du skylder!’ Men den andre falt ned for ham og ba: ‘Vær tålmodig med meg, så skal jeg betale deg.’  Men han ville ikke. Han gikk av sted og fikk kastet ham i fengsel; der skulle han sitte til han hadde betalt gjelden.


Da de andre tjenerne så hva som skjedde, ble de dypt bedrøvet og gikk og fortalte herren sin alt som hadde hendt. Da kalte herren ham til seg igjen og sa til ham:  ‘Du onde tjener! Hele gjelden etterga jeg deg fordi du ba meg om det. Burde ikke også du ha vist barmhjertighet mot din medtjener, slik jeg viste barmhjertighet mot deg?’  Og herren ble sint og overlot tjeneren til å bli mishandlet av fangevoktere til han hadde betalt hele gjelden.

Slik skal også min himmelske Far gjøre med hver og en av dere som ikke av hjertet tilgir sin bror.»

Summen av Guds Ord er sannhet.