Slutten for Babylon

Profeti av St. Malachy:

Sankt Malachy var biskop av Armagh i Irland. Han levde i år 1094 – 1148.  Året 1139 reiste Malachy til Roma.  Der fikk han et syn som viste alle kommende paver, 112 personer, og deres «kode-navn».  Ekspertene er «enige» om at denne profetien er oppfylt, og derfor muligens er fra Gud.  Sankt Malachy profetien er vidt akseptert blant katolikker. Her er noen eksempler fra profetien:

swf+St+Malachy

Pave nummer 81 kalte han «Lilium et rosa» som betyr Liljen og rosen. Urban VIII (1623–1644) var en mann fra byen Florence og denne byens hær hadde et våpenskjold med tegning av en lilje.

Nummer 96 ble kalt pilgrimspaven, «Peregrinus apostolicus» (engelsk: pilgrim pope), fordi han reiste til mange nye land. Dette var Pius VI (1775–1799).

Nummer 110 er kalt «De labore Solis» som betyr på engelsk «of the eclipse of the sun.»
Karol Wojtyla ble født 18. mai 1920 under en solformørkelse, og tok navnet Pope John Paul II (1978–2005). Denne paven ble skutt og dødelig såret 13. mai 1981, men overlevde.

Nummer 111 kalte han «Gloria Olivae».  Dette regnes som oppfylt i pave Benedikt XVI, fordi gamle sankt Benedikt startet Benediktinerordenen. (The Order of Saint Benedict is also known as the Olivetans).  Symbolet for Benediktinerordenen inneholder en olivengren.

Profetiene blir  tatt svært alvorlig av katolikkene. I 1958, før konklaven som skulle velge pave Johannes XXIII, leide kardinal Spellman av New York en båt, fylte den med sauer og seilte opp og ned elven Tiber, for å vise at han var «pastor et Nautor«,  altså den neste paven i rekken ifølge Malachy.

Om pave nummer 112, skriver St. Malachy:
I den siste forfølgelse av den «Hellige Romerske Kirken», vil det sitte, Peter Romeren, som vil gi mat til sauene gjennom mange trengsler; når de er ferdige vil byen på de 7 fjell bli ødelagt. Og den fryktelige Dommer vil dømme sitt folk. Slutten.

13. mars 2013 ble Jorge Mario Bergoglio, 76 år gammel, valgt som pave nummer 112.

Han tar navnet Francis 1. Bergoglio er den første jesuitt som noen gang blir pave.
Den første pave fra Sør-Amerika, men hans foreldre var italienske statsborgere som utvandret fra Italia på 1920-tallet.

.

BergOglio

Berg betyr fjell eller klippe på gammel-engelsk. Engelsktalende snakker ennå om «iceberg». Da mener de isfjell.   Peter betyr som kjent klippe.

Oglio er navnet på en en 280 km lang elv i Lombardia i Italia.

LocationOglioRiverPeter Romeren kan godt være et kode-navn for Berg Oglio.

Hva er en Jesuitt?

Jesuittordenen (latin: Societas Jesu, som betyr «Jesu selskap») er en katolsk orden grunnlagt i 1534 av Ignatius av Loyola. Munkene er ikke stedbundne i kontrast til for eksempel Benediktinerordenen, men blir sendt ut av ordenen på oppdrag. Ordenen tar kun ordre fra paven, ikke katolske biskoper og prester.

Etter en lang tid med opplæring, må man sverge en ed til paven, som lyder slik:

«Du har blitt opplært til i det skjulte å være romersk-katolsk blant romersk-katolske, å være en spion selv blant egne brødre, ikke å tro eller stole på noe menneske, å være en reformator blant reformatorer, en kalvinist blant kalvinister, en protestant blant protestanter, å oppnå tillit for å kunne til og med preke fra deres talerstoler, og til å forkynne med all heftighet i din natur vår hellige religion og paven; og til og med å synke så dypt som til å bli jøde blant jøder, at du skal være i stand til å samle sammen all informasjon til fordel for din ordre som en trofast soldat for paven (pontifex maximus).

piusxi-medalDu har blitt opplært til hemmelig å plante sjalusi og hat mellom stater som var i fred, og oppildne dem til blodsutgytelse, involvere dem i krig med hverandre, og å skape revolusjoner og borgerkriger. I provinser og land som var uavhengig og velstående skal du kultivere kunst og vitenskap og glede deg over fredens velsignelser; å ta parti med de stridende i krig og til å opptre hemmelig sammen med dine jesuitterbrødre, som kan være engasjert på den motsatte side, men bare slik at kirken kommer ut av det som vinner, og at målet helliger middelet.

Derfor vil jeg, til det ytterste av min makt, forsvare denne doktrinen og hans Helliges rett og skikk mot hvilke som helst maktranere av kjettersk eller protestantisk autoritet, spesielt i den lutheranske kirken i Tyskland, Nederland, Danmark, Sverige og Norge, og de hyklerske myndigheter og kirker i England og Skottland, og avdelinger av de samme nå etablert i Irland, og på det amerikanske kontinentet og andre steder, og alle tilhengere som betraktes som maktranere og kjetterske, opponenter mot den Hellige Moderkirken i Rom.

john 8 mary

Videre vil jeg love og erklære at jeg, når sjansen byr seg, vil skape og føre ubøyelig krig, hemmelig eller åpen, mot alle kjettere, protestanter og liberalere, som jeg er satt til å gjøre. Jeg vil utrydde og tilintetgjøre dem fra hele jordens grunn, og jeg vil spare verken alder, kjønn eller tilstand, og at jeg vil henge, brenne, ødelegge, koke, flå, kvele og begrave levende disse æreløse kjetterne, å skjære opp magen og innvollene til kvinnene deres og knuse deres barns hoder mot veggene for å tilintetgjøre for alltid deres fordervede rase.

Hvis dette ikke kan gjøres åpent, vil jeg hemmelig bruke et forgiftet beger, et kvelende rep, dolkens stål eller en blykule, uten hensyn til ære, rang, verdighet eller autoritet til disse personene, uansett deres tilstand, enten offentlig eller privat, som jeg til enhver tid må bli dirigert til å gjøre av hvilken som helst agent for paven eller overordnet i den hellige tros broderskap i jesuitt-samfunnet….»    Dette var et lite utdrag av eden som jesuitten må sverge.

EU-presidenten, Herman van Rompuy, sa nylig: “Vi er alle jesuitter!”

Nylig sa presidenten i EU i en offentlig tale «Vi er alle jesuitter». Dette var på en ‘Interreligious Dialogue’ i byen Florence.  Han tenkte på disse ledende menn i EU:

— José Manuel Barroso, President of the European Commission
— Jean-Claude Juncker, Chairman of the Euro group
— Mario Draghi, President of the European Central Bank
— Mario Monti, Italian Prime Minister
— Mariano Rajoy, Spansk Prime Minister

Har vi jesuitter i Norge?

*

Dyret, og dets tall, 666:

Dette tallet finner vi mange steder som har med Antikrist, og den falske profet, å gjøre.

daniel-fourth-beast-descriptionDyret er beskrevet i Daniels bok, kap 7 og Åpenbaringsboken, kap 13.

Dette er det romerske keiserdømme, riket laget av jern i Nebukadnesars visjon, som først hadde keisere og etterpå paver som regenter. Jesus kalte dette riket «den ødeleggende styggedom» i forbindelse med at tempelet i Jerusalem skulle bli ødelagt.  Les Matteus 24.

Åpenbaringen 13,18:  Her trengs det visdom. Den som har forstand, han får regne ut dyrets tall!  For det er et menneskes tall, og tallet for det er 666.

Paven kaller seg Vicarius Filii Dei. Dette er latin. Summen av bokstavene gir tallverdien 666. 

«Dei» betyr Gud. «Filii» betyr sønn. «Vicarius» betyr istedenfor, stedfortreder, eller vikar. 

1txt

Åpenbaringen, kap 17:  I Ånden førte han meg ut i ødemarken, og der fikk jeg se en kvinne som satt på et skarlagenrødt dyr. Dyret var oversådd med navn som var en spott mot Gud, og det hadde sju hoder og ti horn.  Kvinnen var kledd i purpur og skarlagen og lyste av gull og edelstener og perler. I hånden holdt hun et gullbeger fylt av hedensk styggedom og all slags urenhet fra hennes utukt. På hennes panne stod skrevet et navn med skjult mening: «Babylon den store, mor til skjøgene og all styggedom på jorden.»  Og jeg så at kvinnen var beruset av blodet fra de hellige og fra Jesu vitner.

Hvor mange mennesker ble torturert og drept bare under inkvisisjonen?

.

Dødssåret har blitt legt, og pave-nummeret er telt opp til 666:

Åp. 13,3:  Et av dyrets hoder så ut som om det hadde fått banesår, men det dødelige såret ble leget, og all verden undret seg over dyret og fulgte det.

Dette kan ha flere betydninger og oppfyllelser:

– Reformasjonen; Luther og Calvin påførte pavemakten et veldig sår og tap av makt.

– Napoleon ydmyket paven på flere måter. Han satte selv keiserkronen på sitt hode, beseiret Vatikanstaten i krig og arresterte pave Pius VI.  Mye tyder på at Napoleon også tvang paven til å oppløse Jesuitt-ordenen. Men den ble gjenopprettet noe senere. 

– Pave John Paul II ble skutt og kritisk såret 13. mai 1981, men overlevde.

.

Guds engel forklarer Johannes sammenhengen mellom dyret og kvinnen:

Men engelen sa til meg: «Hvorfor undrer du deg? Jeg skal fortelle deg hemmeligheten med kvinnen og med dyret som bærer henne og har sju hoder og ti horn. Dyret du så, det var, men er ikke, og det skal komme opp fra avgrunnen og gå sin undergang i møte. Og de som bor på jorden, og som ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok fra verdens grunnvoll ble lagt, de skal undre seg når de ser dyret, det som var, men ikke er, og enda skal komme. Her trengs det forstand og visdom.

De sju hodene er sju fjell, og på dem sitter kvinnen. De er også sju konger. Fem av dem er falt, én er nå, og én er ennå ikke kommet. Og når han kommer, skal han bli værende bare en kort stund. Dyret som var og ikke er, det er selv den åttende, men er samtidig en av de sju, og det går sin undergang i møte.

harlot-and-the-beast

Siden Napoleon påførte pavemakten et dødelig sår har bare 7 navn forekommet på pavene:
Pius – Leo – Gregory – Benedict – John – Paul – John Paul

1. Et fjell av 12 paver/konger ved navn Pius.
2. Et fjell av 13 paver/konger ved navn Leo.
3. Et fjell av 16 paver/konger ved navn Gregory.
4. Et fjell av 15 paver ved navn Benedict (da Benedict XVI abdiserte fikk han et nytt navn og bare 14 paver skal derfor regnes her).

5. Et fjell av 20 paver/konger ved navn John.
6. Et lite fjell av 6 paver ved navn Paul.
7. Et lite mini-fjell av 2 paver ved navn John Paul.

La oss summere opp deres nummer:
1. Pius 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12 = 78
2. Leo 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13 = 91
3. Gregory 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16 = 136
4. Benedict 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14 = 105
5. John 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21 = 231
6. Paul 1+2+3+4+5+6 = 21
7. John Paul 1+2 = 3

78 + 91 + 136 + 105 + 231 + 21 + 3 = 665

Den nye paven er den åttende, men samtidig en av de 7:    Francis gir +1 = 666

pope-eekHar du fått med deg at pave Benedict XVI har skiftet navn?  Mannen heter nå «pave emeritus».

VATICAN CITY (CNS) — Pope Benedict XVI will continue to be known as Pope Benedict and addressed as «His Holiness,» but after his resignation, he will add the title «emeritus» in one of two acceptable forms, either «pope emeritus» or «Roman pontiff emeritus.

By Cindy Wooden, Catholic News Service

Kilde: http://www.catholicnews.com/data/stories/cns/1300847.htm
————————————

Dermed er Åpenbaringsbokens profeti oppfylt, nemlig av de 7 fjell av paver skal nå verdien 666.  Dette er Åpenbaringsbokens tegn på at vi NÅ har den siste pave. Og dette samstemmer med budskapet i St. Malachy profetien.

Kilde:  http://www.666beast.net

Babylon vil i framtiden kreve tilbedelse, de som nekter blir forfulgt. Profeten Daniel erfarte dette i oldtidens Babylon, først ble hans venner kastet i ild-ovnen, deretter han selv kastet i løve-hulen, men Gud bevarte gjennom alt.

Åpenbaringen, kapittel 13:
Da så jeg et annet dyr; det steg opp av jorden. Det hadde to horn som et lam, men talte som en drage. All den makt det første dyret har, bruker det andre dyret etter oppdrag fra det første.

Det får hele jorden og dens folk til å tilbe det første dyret – det som hadde fått sitt banesår leget. Det gjør store under, lar til og med ild falle ned fra himmelen på jorden, like for øynene på folk. Det forfører dem som bor på jorden, med de tegn det får makt til å gjøre i dyrets tjeneste. Og det sier til jordens folk at de skal lage en billedstøtte til ære for dyret – det som var såret med sverd, men livnet til.

Det fikk makt til å blåse liv i dyrets bilde, så det til og med kunne tale, og til å la drepe alle som ikke tilbad dyrets bilde. Det sørger for at alle – små og store, rike og fattige, frie menn og treller – får et merke på sin høyre hånd eller på pannen. Og ingen kan kjøpe eller selge uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet. Her trengs det visdom. Den som har forstand, han får regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall, og tallet for det er 666.

1txt

Økonomisk krise  —->  tvinge fram dyrets merke.

Da Lammet brøt det tredje seglet, hørte jeg den tredje skapningen rope: «Kom!» Og jeg så, og se! – en svart hest. Og han som satt på den, hadde en skålvekt i hånden.  Og jeg hørte noe som lignet en stemme inne blant de fire skapningene: «En liter hvete for en daglønn! Tre liter bygg for en daglønn! Men oljen og vinen må du ikke skade.»

Paven aksepterer dyrets merke, RFID chip:

http://nationalreport.net/pope-francis-public-support-rfid-chip-implantation

Matteus 24:

37 Som i Noahs dager, slik skal det være når Menneskesønnen kommer. 38 For i tiden før storflommen spiste og drakk de, giftet seg og giftet bort, helt til den dagen Noah gikk inn i arken, 39 og de skjønte ingenting før flommen kom og tok dem alle. Slik skal det være når Menneskesønnen kommer. 40 Da skal to menn være ute på markene; én blir tatt med, én blir igjen. 41 To kvinner skal male sammen på kvernen; én blir tatt med, én blir igjen.

42 Så våk da! For dere vet ikke hvilken dag deres Herre kommer. 43 Men det skal dere vite: Dersom husherren visste når på natten tyven kom, ville han våke og ikke la ham bryte seg inn i huset.

44 Derfor må også dere være forberedt! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det.

.

Peters andre brev, kapittel 3:

3 Først og fremst må dere vite at det i de siste dager skal komme folk som farer med spott og følger sine egne lyster.  4 Hånlig sier de: «Hva med løftet om hans gjenkomst? Fedrene våre er døde, men alt er som det har vært fra skapelsen av.»  

5 De som sier slikt, glemmer at det fra eldgammel tid var himler og en jord som steg fram av vann og består ved vann, i kraft av Guds ord.  6 Og ved det gikk verden den gang under da den ble oversvømt av vann.

7 Men de himler og den jord som nå er, er i kraft av det samme ordet spart til ilden. De holdes oppe helt til dommens dag, da ugudelige mennesker skal gå fortapt.

8 Men én ting, mine kjære, må dere ikke glemme: For Herren er én dag som tusen år og tusen år som én dag.  9 Herren er ikke sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse.

Kortlenke:

http://wp.me/p3uvTQ-3F

.

Kortlenke til engelsk versjon:

http://wp.me/p3tGFm-6d

fw4ff7bbf5

images_html_2e325cc2

Summa-1476-Q36-245