Den romerske offiseren

Ernest and Christ

Hvordan reagerte Jesus da han fikk en henvendelse fra en offiser i okkupasjonshæren?

Den romerske okkupasjonsmakten hadde vært ganske hard mot det jødiske folk.  Og Selotene lurte på om Jesus ville støtte dem i et opprør mot romerne.

Matteus evangelium,  kapittel 8, vers 5-13:

Da Jesus gikk inn i Kapernaum, kom en offiser til ham og ba om hjelp.

«Herre», sa han, «tjenestegutten min ligger lam hjemme og har store smerter.»  Jesus sa: «Jeg skal komme og helbrede ham.»  Offiseren svarte: «Herre, jeg er ikke verdig til at du kommer inn under mitt tak. Men si bare et ord, så vil tjenestegutten min bli helbredet.  For jeg står selv under kommando og har soldater under meg. Sier jeg til én:  ‘Gå!’ så går han, og til en annen:  ‘Kom!’ så kommer han, og til min tjener:  ‘Gjør dette!’ så gjør han det.»

Jesus undret seg da han hørte dette, og han sa til dem som fulgte ham: «Sannelig, jeg sier dere: En slik tro har jeg ikke funnet hos noen i Israel. Det sier jeg dere: Mange skal komme fra øst og fra vest og sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmelriket. Men rikets barn skal kastes ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner.» Til offiseren sa Jesus: «Gå! Det skal skje, slik du trodde.» Og tjenestegutten ble frisk i samme stund.

(Klipp fra den legendariske filmen Jesus av Nasaret)

Reklamer